×

مبانی نظری وپیشینه تحقیق نقدشوندگی سهام و دارایی ها

۹,۹۰۰ تومان

مبانی نظری مشارکت اجتماعی – پیشینه تحقیق

۷,۹۰۰ تومان

مبانی نظری مدیریت فرآیند کسب و کار BPM – پیشینه تحقیق

۹,۸۰۰ تومان

مبانی نظری امنیت شغلی و تعهد سازمانی – پیشینه تحقیق

۸,۹۰۰ تومان

دانلود مبانی نظری بازاریابی اینترنتی در صنعت گردشگری – پیشینه تحقیق

۷,۹۰۰ تومان

مبانی نظری عوامل افزایش خرید مشتری از طریق بازاریابی اینترنتی – پیشینه تحقیق

۸,۴۰۰ تومان

مبانی نظری ارزیابی عملکرد و عملکرد سازمانی به همراه پرسشنامه عملکرد سازمانی

۸,۹۰۰ تومان

دانلود ادبیات و مبانی نظری و پیشینه تحقیق سرمایه فکری

۸,۹۰۰ تومان

دانلود مبانی نظری مدیریت چرخه عمر و توسعه محصول جدید

۸,۹۰۰ تومان

مبانی نظری مدل های نوین ارزیابی عملکرد و شاخص های عملکردی کارت امتیازی متوازن(BSC)

۸,۹۰۰ تومان