×

دانلود مبانی نظری بازاریابی شرکت های کوچک و متوسط

۱۳,۹۰۰ تومان

مبانی نظری کارآفرینی سازمانی در شرکت ها

۱۳,۹۰۰ تومان

دانلود مبانی نظری نوآوری و نوآوری در عملکرد

۹,۹۰۰ تومان

دانلود مبانی نظری بازاریابی اجتماعی

۹,۹۰۰ تومان

مبانی نظری (ادبیات و پیشینه تحقیق) وفاداری مشتری

۸,۹۰۰ تومان

مبانی نظری کیفیت روابط برند همراه پیشینه تحقیق

۸,۹۰۰ تومان

مبانی نظری قابلیت های بازاریابی با فرمت doc

۸,۹۰۰ تومان

دانلود ادبیات و مبانی نظری عملکرد کارکنان با فرمت word

۸,۹۰۰ تومان

ادبیات و پیشینه تحقیق عملکرد سازمانی

۹,۹۰۰ تومان

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق عملکرد توسعه محصول جدید

۷,۹۰۰ تومان