×

مبانی نظری قابلیت های بازاریابی با فرمت doc

۸,۹۰۰ تومان

دانلود ادبیات و مبانی نظری عملکرد کارکنان با فرمت word

۸,۹۰۰ تومان

ادبیات و پیشینه تحقیق عملکرد سازمانی

۹,۹۰۰ تومان

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق عملکرد توسعه محصول جدید

۷,۹۰۰ تومان

پیشینه تحقیق توانمندسازی کارکنان

۹,۰۰۰ تومان

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق بازارگرایی

۸,۹۰۰ تومان

انطباق پذیری سازمانی

۸,۷۰۰ تومان

ارزیابی سیستم های اطلاعاتی و تکنولوژی اطلاعاتی

۸,۷۰۰ تومان

نام برند مبانی نظری (ادبیات و پیشینه تحقیق) نام برند

۴,۹۰۰ تومان

هویت برند مبانی نظری (ابیات و پیشینه تحقیق) هویت برند

۴,۹۰۰ تومان