×

داده های صورتهای مالی شامل متغیرهای دارایی‌های نامشهود، خالص دارایی‌های ثابت اول دوره، خالص دارایی‌های ثابت پایان دوره

۱۸,۰۰۰ تومان

داده های فروش صنعت در سال و فروش صنعت سال گذشته شرکتهای بورسی از سال ۱۳۸۶ الی ۱۳۹۶

۲۱,۰۰۰ تومان

داده های جریان های نقدی شامل عملیاتی، سرمایه گذاری و تامین مالی شرکتهای بورسی + اکسل

۷,۰۰۰ تومان

داده های فروش، ارزش بازار و عمر برای شرکت های بورسی + اکسل + docx

۳۵,۰۰۰ تومان

دانلود داده های صورت های مالی بورس اوراق بهادار تهران از سال ۱۳۷۹ لغایت ۱۳۹۳

۴,۹۰۰ تومان

داده شاخص فقر چند بعدی (MPI) برای حدود ۱۸۰ کشور دنیا برای دوره زمانی ۱۹۹۱ تا ۲۰۱۷

۳,۸۰۰ تومان

دانلود داده های سود تقسیمی، حجم معاملات، ارزش شرکتهای بورسی

۱۹,۰۰۰ تومان

دانلود داده های تعداد کارکنان ۱۶۸ شرکت بورسی طی بازه زمانی ۱۳۸۹ الی ۱۳۹۳

۷,۹۰۰ تومان

دانلود داده های اندازه مؤسسه حسابرسی، دوره تصدی حسابرس، حق الزحمه حسابرسی و تخصص حسابرس در صنعت

۸۹,۰۰۰ تومان

دانلود داده های کیفیت افشا شرکتهای بورسی

۱۲,۸۰۰ تومان