×

خرید پرسشنامه تجربه برند سال ۲۰۱۸ همراه مقاله بیس ۲۰۱۸

۶,۹۰۰ تومان

خرید و دانلود پرسشنامه اشتیاق برند سال ۲۰۱۸ همراه مقاله بیس

۷,۹۰۰ تومان

پرسشنامه اخلاق برند درک شده سال ۲۰۱۸ با مقاله بیس

۵,۹۰۰ تومان

دانلود مبانی نظری بازاریابی شرکت های کوچک و متوسط

۱۳,۹۰۰ تومان

مبانی نظری کارآفرینی سازمانی در شرکت ها

۱۳,۹۰۰ تومان

دانلود مبانی نظری نوآوری و نوآوری در عملکرد

۹,۹۰۰ تومان

دانلود مبانی نظری بازاریابی اجتماعی

۹,۹۰۰ تومان

خرید پرسشنامه قصد استفاده مجدد از اپلیکیشن ۲۰۲۰

۴,۹۰۰ تومان

خرید پرسشنامه رهگیری آنلاین در اپلیکیشن ۲۰۲۰ به همراه مقاله بیس ۲۰۲۰

۴,۹۰۰ تومان

خرید و دانلود پرسشنامه رضایت مشتری از اپلیکیشن ۲۰۲۰

۴,۹۰۰ تومان