×

دانلود پرسشنامه آماده قابلیت های بازاریابی جی فنگ مو

۳,۵۰۰ تومان

پرسشنامه فرهنگ سازمانی سعیدی نژاد

۲,۹۰۰ تومان

پرسشنامه عملکرد کارکنان ژیانگفی و ژانگ ۲۰۱۶

۳,۵۰۰ تومان

خرید و دانلود پرسشنامه عملکرد توسعه محصول جدید جی فنگ مو

۲,۹۰۰ تومان

پرسشنامه رضایت مندی مشتریان درزی و بهات ۲۰۱۸

۴,۹۰۰ تومان

دانلود پرسشنامه توانمندسازی کارکنان متیو هال ۲۰۰۸

۲,۹۰۰ تومان

دانلود پرسشنامه انطباق پذیری سازمانی جی فنگ مو ۲۰۱۵

۲,۹۰۰ تومان

پرسشنامه ارزیابی سیستم های اطلاعاتی و تکنولوژی اطلاعاتی لین و همکاران ۲۰۰۷

۲,۹۰۰ تومان

مبانی نظری (ادبیات و پیشینه تحقیق) وفاداری مشتری

۸,۹۰۰ تومان

مبانی نظری کیفیت روابط برند همراه پیشینه تحقیق

۸,۹۰۰ تومان