×

پرسشنامه رضایت مندی مشتریان درزی و بهات ۲۰۱۸

۴,۹۰۰ تومان

دانلود پرسشنامه توانمندسازی کارکنان متیو هال ۲۰۰۸

۲,۹۰۰ تومان

دانلود پرسشنامه انطباق پذیری سازمانی جی فنگ مو ۲۰۱۵

۲,۹۰۰ تومان

پرسشنامه ارزیابی سیستم های اطلاعاتی و تکنولوژی اطلاعاتی لین و همکاران ۲۰۰۷

۲,۹۰۰ تومان

مبانی نظری (ادبیات و پیشینه تحقیق) وفاداری مشتری

۸,۹۰۰ تومان

مبانی نظری کیفیت روابط برند همراه پیشینه تحقیق

۸,۹۰۰ تومان

مبانی نظری قابلیت های بازاریابی با فرمت doc

۸,۹۰۰ تومان

دانلود ادبیات و مبانی نظری عملکرد کارکنان با فرمت word

۸,۹۰۰ تومان

ادبیات و پیشینه تحقیق عملکرد سازمانی

۹,۹۰۰ تومان

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق عملکرد توسعه محصول جدید

۷,۹۰۰ تومان