×

دانلود مبانی نظری مدیریت چرخه عمر و توسعه محصول جدید

۸,۹۰۰ تومان

مبانی نظری مدل های نوین ارزیابی عملکرد و شاخص های عملکردی کارت امتیازی متوازن(BSC)

۸,۹۰۰ تومان

دانلود چارچوب (مبانی، ادبیات، پیشینه) نظری عوامل موثر بر فساد اداری

۷,۸۰۰ تومان

دانلود مبانی (چارچوب) نظری بازاریابی شبکه های اجتماعی

۸,۹۰۰ تومان

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق تعهد الکترونیکی

۷,۸۰۰ تومان

دانلود مبانی نظری (ادبیات و پیشینه تحقیق) خرید مجدد مشتریان الکترونیکی

۷,۸۰۰ تومان

دانلود مبانی نظری (ادبیات) اعتماد الکترونیکی

۷,۸۰۰ تومان

ادبیات و مبانی نظری تبلیغات (بازاریابی) دهان به دهان شفاهی و الکترونیک

۷,۸۰۰ تومان

مبانی نظری تحلیل سود سهام – دانلود فایل

۱۰,۰۰۰ تومان

مبانی نظری کیفیت حسابرسی – دانلود فایل

۱۵,۰۰۰ تومان