×

مبانی نظری انعطاف پذیری استراتژیک و مدیریت دانش

۱۹,۰۰۰ تومان

مبانی نظری مفهوم نوآوری و نوآوری سازمانی

۱۹,۰۰۰ تومان

مبانی نظری قصد حمایت و وفاداری مشتری

۱۹,۰۰۰ تومان

مبانی نظری تصویر فروشگاه

۱۹,۰۰۰ تومان

مبانی نظری بازاریابی رابطه مند و روابط مشتری

۱۹,۰۰۰ تومان

مبانی نظری کیفیت وب سایت و اعتماد الکترونیک

۱۹,۰۰۰ تومان

مبانی نظری بانکداری اینترنتی

۱۹,۰۰۰ تومان

مبانی نظری وفاداری و رضایت گردشگران

۱۹,۰۰۰ تومان

مبانی نظری بازاریابی رابطه مند

۱۹,۰۰۰ تومان

مبانی نظری اقتصاد مقاومتی

۱۹,۰۰۰ تومان