×

پرسشنامه برند موثر

۷,۰۰۰ تومان

پرسشنامه ی بهره‌وری

۷,۰۰۰ تومان

پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و مایر

۷,۰۰۰ تومان

پرسشنامه تمایل به برنامه ریزی(در کار)

۷,۰۰۰ تومان

پرسشنامه تمایل به برنامه ریزی

۷,۰۰۰ تومان

خرید پرسشنامه تجربه برند سال ۲۰۱۸ همراه مقاله بیس ۲۰۱۸

۶,۹۰۰ تومان

خرید و دانلود پرسشنامه اشتیاق برند سال ۲۰۱۸ همراه مقاله بیس

۷,۹۰۰ تومان

پرسشنامه اخلاق برند درک شده سال ۲۰۱۸ با مقاله بیس

۵,۹۰۰ تومان

خرید پرسشنامه قصد استفاده مجدد از اپلیکیشن ۲۰۲۰

۴,۹۰۰ تومان

خرید پرسشنامه رهگیری آنلاین در اپلیکیشن ۲۰۲۰ به همراه مقاله بیس ۲۰۲۰

۴,۹۰۰ تومان