مبانی نظری عملکرد کارکنان


در حال بارگذاری
۳ مرداد ۱۴۰۱
word
98kb
27
۱۹,۰۰۰ تومان
خرید

مبانی نظری یا ادبیات پژوهش که در فصل دوم تحقیق برای عملکرد کارکنان قابل استناد است به همراه منابع موثق در دسترس شماست. در انتهای مطلب فهرست مطالب گنجانده شده تا قبل از خرید و دانلود مبانی نظری با رئوس مطالب آشنا شوید. سعی کردیم روش منبع نویسی به سبک APA را رعایت کنیم. همچنین این فایل برای تنظیم مقاله نیز مفید است و حتی می توان با کمی تقویت منابع و مطالب یک مقاله یا تحقیق مروری را از آن استخراج کرد. با قیمت ارزان مقاله و فصل دوم پایان نامه آماده را دانلود کنید.

 

عملکرد کارکنان

طی سالیان متمادی فرض بر این بود که انگیزش اساساً اقتصادی است (نظریه سنتی) و اغلب کارکنان از مشاغل خویش چیزهای یکسانی طلب می کنند . تفاوت های عملکرد را با تفاوت ها در صفات شخصیتی ، تواناییها و مهارتها منسوب می کردند. شیوه بزرگمرد پیشنهاد می کند که چاره کار این است که ویژگی های شخصی کارکنان کارآمد خویش را مشخص سازیم . وقتی که مجموعه مورد توافق حاصل شود می توانییم افرادی برگزینیم که با این شرایط متناسب باشند.آنگاه سازمانی خواهیم داشت که اعضای آن را کارکنان تشکیل می دهند . مشکلات هنگامی رخ نمودند که این نظریه به مرحله عمل در آمد . اولاً نتایج پژوهشی ظاهراً حاکی از آن بود ند که برای مشاغل مختلف ویژگی های متفاوتی حائز اهمیت هستند . یافتن فهرست کوتاه مورد نظر برای همه مشاغل تقریباً محال بود . ثانیاً بعضی از ویژگی ها که آشکارا در برخی از مشاغل به عملکرد نیکو منجر می گردند در مشاغل دیگر موجب عملکرد ضعیف می شدند حتی صفتی از قبیل هوش هم گاهگاهی برای اثر بخشی مانع وبازدارنده بود سرانجام حتی هنگامی که فهرست مورد توافقی برای شغلی ویژه فراهم می شود ، گزینش این گونه افراد بدین معنا است که همگی به نحوه تغییر ناپذیری قرین توفیق خواهند بود . این نکته تشخیص داده شده است که انگیزش در معادله عملکرد عاملی به همان اندازه مهم است . از جنبش روابط انسانی دیدگاهی نو در مورد انگیزش پدید آمد . محیط مادی و اجتماعی باید دلپذیر و خوشایند باشد تا کارکنان بسیار برانگیخته داشته باشیم. به عنوان مثال در سال ۱۹۵۱ برخی از نظریه پردازان این نظر را اظهار داشتند که مدیریت سرانجام به کشف این نکته نایل آمده است که هنگامی که کارگران از مشاغل خویش خوشنودباشند تولید بیشتر می شود ودر نتیجه منافع بیشتر است. با بهبود بخشیدن به روحیه کارکنان ،می توان تولید را بهبود بخشید . این نظریه پیشنهاد می کند که خوشنودی موجب باروری است. کارگر خوشنود کارگر مولد است و نقش مدیریت طرح ریزی محیطی است که از لحاظ مادی و اجتماعی خوشند کننده باشد .

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق
مقدمه ۱۲
بخش اول: مبانی نظری عملکرد ۱۲
۲-۱- عملکرد ۱۲
۲-۱-۱ دیدگاه تاریخی در مورد عملکرد ۱۲
۲-۱-۲ عملکرد با رویکرد جدید ۱۳
۲-۲ مدل های عملکرد ۱۳
۲-۲-۱مدل میوری اینسورث و نیویل اسمیت ۱۳
۲-۲-۲ مدل هرسی و گلد اسمیت ۱۴
۲-۳- دیدگاه های مختلف در مورد عملکرد مدیران ۱۴
۲-۳-۱-دیدگاه قدرت گرا ۱۴
۲-۳-۲-دیدگاه مکانیسمی ۱۴
۲-۳-۳-دیدگاه انسانی ۱۴
۲-۴- ابعاد ارزیابی عملکرد مدیران از نظر متیو هال ۱۵
۲-۴-۱-سرپرستی ۱۵
۲-۴-۲-برنامه ریزی ۱۵
۲-۴-۲-۱-اهداف برنامه‌ریزی ۱۶
۲-۴-۲-۲-انواع برنامه ریزی ۱۶
۲-۴-۳-رسیدگی ۱۶
۲-۴-۳-۱-فرآیند رسیدگی ۱۶
۲-۴-۳-۲-تدابیر رسیدگی و نظارت ۱۷
۲-۴-۴-هماهنگی ۱۷
۲-۴-۴-۱-مفهوم هماهنگی ۱۸
۲-۴-۴-۲-روش هماهنگی ۱۸
۲-۴-۵-مدیریت منابع انسانی ۱۸
۲-۵- انواع ارزیابی عملکرد ۱۹
۲-۵-۱ – ارزیابی سرپرست مستقیم ۱۹
۲-۵-۲- ارزیابی رئیس به وسیله مرئوس ۱۹
۲-۵-۳- ارزیابی همقطاران از عملکرد یکدیگر ۲۰
۲-۵-۴- ارزیابی گروهی ۲۰
۲-۵-۵- ارزیابی از طریق خود سنجی(خود ارزیابی) ۲۰
۲-۶- مشکلات ارزیابی عملکرد ۲۱
۲-۶-۱- عینیت نداشتن ۲۱
۲-۶-۲- تعمیم ۲۱
۲-۶-۳- سختگیری ، تساهل یا محافظه کاری ۲۱
۲-۶-۴- تازگی ۲۲
۲-۶-۵- مقابله ۲۲
۲-۶-۶- محاکمه بجای ارزیابی ۲۲
۲-۶-۷- تعصبات شخصی ارزیاب ۲۲
۲-۱۱-پیشینه تحقیق ۴۵
۲-۱۱-۱-پیشینه تحقیقات داخلی ۴۵
۲-۱۱-۲-پیشینه تحقیقات خارجی ۴۸
۲-۱۲- جمع بندی فصل دوم ۵۱

منابع و مأخذ ۵۵

مبانی نظری یا ادبیات پژوهش که در فصل دوم تحقیق برای  عملکرد کارکنان قابل استناد است در ۲۷ صفحه به همراه منابع موثق در دسترس شماست.

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
  • فایل دانلود شده با فرمت zip می باشد. برای دریافت فایل (ها) اصلی خریداری شده می‌بایست فایل zip را از حالت فشرده خارج نمایید. برای راهنمایی بیشتر اینجا کلیک کنید.