×

مبانی نظری صادرات

شرح کوتاه: مبانی نظری یا ادبیات پژوهش که در فصل دوم تحقیق برای صادرات قابل استناد است به همراه منابع موثق در دسترس شماست. در انتهای مطلب فهرست مطالب گنجانده شده تا…

۱۹,۰۰۰ تومان

مبانی نظری ایمنی و بهداشت

شرح کوتاه: مبانی نظری یا ادبیات پژوهش که در فصل دوم تحقیق برای  ایمنی و بهداشت قابل استناد است به همراه منابع موثق در دسترس شماست. در انتهای مطلب فهرست مطالب گنجانده شده…

۱۹,۰۰۰ تومان

مبانی نظری مدیریت منابع

شرح کوتاه: مبانی نظری یا ادبیات پژوهش که در فصل دوم تحقیق برای مدیریت منابع قابل استناد است به همراه منابع موثق در دسترس شماست. در انتهای مطلب فهرست مطالب گنجانده شده…

رایگان

مبانی نظری نقدینگی

شرح کوتاه: مبانی نظری یا ادبیات پژوهش که در فصل دوم تحقیق برای نقدینگی  قابل استناد است به همراه منابع موثق در دسترس شماست. در انتهای مطلب فهرست مطالب گنجانده شده تا…

۱۹,۰۰۰ تومان

مبانی نظری جریان نقدی آزاد

شرح کوتاه: مبانی نظری یا ادبیات پژوهش که در فصل دوم تحقیق برای جریان نقدی آزاد قابل استناد است به همراه منابع موثق در دسترس شماست. در انتهای مطلب فهرست مطالب گنجانده…

۱۹,۰۰۰ تومان

مبانی نظری عملکرد مالی بانک

شرح کوتاه: مبانی نظری یا ادبیات پژوهش که در فصل دوم تحقیق برای  عملکرد مالی بانک  قابل استناد است به همراه منابع موثق در دسترس شماست. در انتهای مطلب فهرست مطالب گنجانده…

۱۹,۰۰۰ تومان

مبانی نظری فساد اداری

شرح کوتاه: مبانی نظری یا ادبیات پژوهش که در فصل دوم تحقیق برای  فساد اداری قابل استناد است به همراه منابع موثق در دسترس شماست. در انتهای مطلب فهرست مطالب گنجانده شده…

۱۹,۰۰۰ تومان

مبانی نظری سازمان و عوامل سازمانی

شرح کوتاه: مبانی نظری یا ادبیات پژوهش که در فصل دوم تحقیق برای  سازمان و عوامل سازمانی قابل استناد است به همراه منابع موثق در دسترس شماست. در انتهای مطلب فهرست مطالب…

۱۹,۰۰۰ تومان

مبانی نظری بهبود خدمات

شرح کوتاه: مبانی نظری یا ادبیات پژوهش که در فصل دوم تحقیق برای  بهبود خدمات قابل استناد است به همراه منابع موثق در دسترس شماست. در انتهای مطلب فهرست مطالب گنجانده شده تا…

۱۹,۰۰۰ تومان

مبانی نظری وفاداری و رضایت مسافران

شرح کوتاه: مبانی نظری یا ادبیات پژوهش که در فصل دوم تحقیق برای وفاداری و رضایت مسافران  قابل استناد است به همراه منابع موثق در دسترس شماست. در انتهای مطلب فهرست مطالب…

۱۹,۰۰۰ تومان

مطالب رایگان

بیشتر

آموزش کار با فایل zip

همه فایل های ارائه شده پس از خرید با فرمت …

چرا آراداک؟

تیم تخصصی آراداک مجموعه‌ای از محققین و اساتید مجرب دانشگاهی هستند که نیاز دانشجویان و محققین را سنجیده و مطابق با آن اقدام به جمع آوری، تنظیم و بارگذاری مطالب بروز جهت کمک به ارتقاء بار علمی تحقیقات آنان می‌نماید.

به جرأت می‌توان گفت: آراداک بروز‌ترین پرسشنامه ها، مبانی نظری (ادبیات) تحقیق و داده‌های مالی مجاز را ارائه می کند.

آراداک با امنیت و پشتیبانی 24 ساعته خرید شما را تضمین می کند.

قیمت مناسب از دیگر شاخصه های آراداک می باشد.


محورهای اصلی فعالیت آراداک به ترتیب ادبیات و مبانی نظری (پیشینه تحقیق)، ارائه پرسشنامه های استاندارد، ارائه داده های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس.

درباره بخش دانلود ادبیات و مبانی نظری (پیشینه تحقیق)

این بخش یا دسته بندی با هدف ارائه ادبیات تحقیق برای محققینی که در گرایش های مدیریت، اقتصاد و حسابداری مشغول تحقیق هستند شکل گرفت و به تدریج در حال توسعه به همه گرایش ها هستیم.

درباره بخش دانلود پرسشنامه

این دسته بندی شامل پرسشنامه های استاندارد مرتبط با کلیه گرایش هایی است که امکان توزیع پرسشنامه برای محقق فراهم است.

درباره بخش دانلود داده های مالی

مهم ترین بخش ارائه فایل جهت دانلود برای محققین همین دسته بندی داده های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس می باشد. یکی از دلایل اهمیت این بخش کمبود فایل جامع و استاندارد در انواع زمینه های گزارش مالی برای دانلود محققین می باشد.

آراداک آرزومند است با حمایت کاربران عزیز و معرفی این سایت به دوستان خود موجب پایداری فعالیت آراداک شوند.