بررسی میزان اثر بخشی عملکرد کمیته های تصمیم گیری شرکت آب و فاضلاب خراسان در استقرار مدیریت مشارکتی


در حال بارگذاری
۲۷ خرداد ۱۳۹۹
Word
91 کیلوبایت
30 صفحه
۷,۸۰۰ تومان
خرید

این فایل در ۳۰ صفحه مرتبط با عملکرد کمیته های تصمیم گیری و استقرار مدیریت مشارکتی با فرمت word, docx آماده دانلود است. عنوان اصلی و فهرست مطالب به شرح زیر است.

عنوان: بررسی میزان اثر بخشی عملکرد کمیته های تصمیم گیری شرکت آب و فاضلاب خراسان در استقرار مدیریت مشارکتی

فهرست مطالب:

تعریف مشارکت                                                                  ۱۸

سیر تکوین مدیریت مشارکتی                                                    ۲۰

ابعاد نظام مشارکت                                                                    ۲۲

نظام مشارکت فردی                                                                    ”

نظام مشارکت گروهی(کمیته های تصمیم گیری)                          ”

نظام مشارکت خانواده کارکنان                                                  ۲۲

نظام مشارکت مشتریان                                                               ۲۳

نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها                                                  ۲۳

اهداف نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها                                       ۲۵

ویژگیهای نظام موفق پیشنهادها                                                   ۲۷

پیش نیازهای مدیریت مشارکتی                                               ۲۸

۱) اهداف، ارزشها و اولویتها                                                      ۲۸

۲) روش موثر انتقال اطلاعات                                                   ۲۹

۳) تعریف فرایند تصمیم گیری                                                     ”

۴)سازگاری مدیریت                                                                   ”

۵) آموزش مشارکت                                                                 ۳۰

۶) تعدیل شرایط محیطی سازمان                                                  ”

۷) اجتناب از مبالغه گویی و مدگرایی                                        ۳۱

۸) مشخص ساختن ساختار مشارکت                                          ۳۲

۹) سبک رهبری                                                                        ۳۲

موانع و محدودیتهای فراروی اجرای نظام مشارکتی                     ۳۳

۱- عدم باور و اعتقاد کارکنان به نظام مشارکت                            ”

۲- عدم تثبیت مدیران ارشد لایق                                                ۳۴

۳- عدم توجه مدیران به سهم کارکنان از منافع حاصل از مشارکت         ۳۴

۴- عدم دستیابی مدیران به منافع حاصل از مشارکت در کوتاه مدت      ۳۴

۵- عدم توجه به اهمیت آموزش برای مشارکت بهتر                    ۳۴

۶- ضعف مدیریت                                                                     ۳۵

۷- احساس عدم تعلق کارکنان به سازمان                                    ۳۵

۸- فقدان شرایط مناسب برای مشارکت                                       ۳۶

۹- عدم تمایل برخی از کارکنان به مشارکت                               ۳۶

رهنمودهایی برای اجرای موفقیت آمیز نظام مشارکت                     ”

– حمایت و تعهد مدیریت عالی                                                    ”

حمایت وتعهد کارکنان                                                              ۳۷

– مشارکت به عنوان کوششی بلند مدت                                      ”

– انتخاب مشاوران شایسته و کاردان                                            ۳۷

– مشارکت به مثابه یک فرهنگ                                                  ”

– انتخاب مناسب برنامه مشارکت                                                ۳۸

نقشها در مدیریت مشارکتی                                                         ”

نقش مدیریت ارشد (مدیر عامل و اعضاء هیات مدیره)                 ”

نقش مدیریت میانی (مدیران امور، روسای ادارات و سرپرستان مناطق)              ۳۹

نقش مدیریت عملیاتی                                                                ”

نقش کارکنان                                                                           ۴۰

ویژگیهای افراد مشارکت جو                                                     ۴۰

برخی از مشخصات افراد مشارکت جو                                        ۴۰

ویژگیهای سازمان مشارکت جو                                                 ۴۰

آینده مدیریت مشارکت جو                                                      ۴۱

مطالعه و بررسی پژوهشها,نظریات و تحقیقات تجربی                  ۴۲

پژوهشها و تحقیقات انجام شده در ایران:                                     ۴۵

مسائلی که سبب اثربخشی کمیته ها می گردد                              ۴۷

چارچوب نظری تحقیق                                                              ۴۸

خلاصه نقشهای تیمی بلین                                                          ۴۹

منابع

 

بخشی از متن اصلی فایلی که قصد خرید آن را دارید به شرح زیر می باشد.

  پیش نیازهای مدیریت مشارکتی

 

یک اشتباه کلی که مدیران در مرحله استقرار مدیریت مشارکتی مرتکب می شوند، آن است که فرض می کنند تنها کاری که باید انجام دهند آن است که کارکنان را دعوت به مشارکت کنند درست مثل مهمانی که به خانه خود دعوت می کنند. در حالیکه مساله پیچیده تر از صرفاً یک دعوت ساده است.

باید در نظر داشت افرادی که در یک ساختار سلسه مراتبی سنتی کار کرده اند، با وضع موجود عادت کرده اند و در مقابل تغییرات مقاومت خواهند کرد. حتی ممکن است بعضی از کارکنان نخواهند مسولیت بیشتری را بپذیرند. آنها ترجیح می دهند از مدیر دستور بگیرند. شاید واقع بینانه نباشد که انتظار داشته باشیم همه کارکنان در تصمیم گیری اداری شرکت کنند. برای تامین مشارکت آن دسته از کارکنان که مشتاق مشارکت هستند باید زمینه و بستر مناسب را فراهم ساخت.

۱) اهداف، ارزشها و اولویتها

تصمیم گیری نمی تواند در خلاء اتفاق بیافتد. وقتی کارکنان در مورد اهداف، ارزشها و اولویتها توجیه نشده باشند، قطعا از ترس اینکه مورد مواخذه قرار نگیرند از ورود به فرایند تصمیم گیری مشارکتی اجتناب خواهند کرد. نتیجه یک بررسی پیرامون مشارکت کارکنان در بخش دولتی استرالیا (NEPSC 1979) وجود اهداف روشن را از عوامل اثر بخشی مدیریت مشارکتی می داند. این تحقیق نشان می دهد که مشارکت کارکنان بیشتر اثر بخش خواهد بود اگر شرایط زیر در سازمان ها وجود داشته باشد:

اهداف روشن، تعهد و حمایت مدیران ارشد و جوی که خلاقیت را تشویق می کند

اعتماد بین کارکنان و مدیریت

شرایط کار فیزیکی خوب، امنیت شغلی و روابط کار خوب

افراد آموزش دیده برای هماهنگی تغییر

نگرش انعطاف پذیر و باز

۲) روش موثر انتقال اطلاعات

همانند اهداف، ارزشها و اولویتها، کارکنان باید به اطلاعات مربوط به تصمیم گیری مشارکتی دسترسی داشته باشند تا امکان تصمیم گیری برای آنها فراهم باشد. اطلاعات اغلب بصورت مجزا وجود دارد و یافتن آن مشکل و غالبا برای تامین نیازهای گروه های مختلف که در تصمیم گیری مشارکت می کنند، بسیار پیچیده یا ناکافی است. سازمانها می توانند در توسعه سیستمهای اطلاعاتی مناسب اقدام نمایند. بعلاوه باید کوشش خود را روی تحقیقات خاصی متمرکز کنند تا مسائل را تشخیص و درس های علمی مهمی را برای تسهیل تغییر فراهم کنند.

بدون شک اطلاعات یکی از پیش شرط های اساسی و بحرانی در تحقق مدیریت مشارکتی است و امکان ندارد بدون سهیم شدن در اطلاعات، مشارکت موثر صورت گیرد. اطلاعات می تواند بطرق مختلف تامین شود. اما لازم است از طریق آموزش مناسب و فعالیت های حمایتی اطمینان حاصل کرد که کارکنان یا نمایندگان آنها به اطلاعات مناسب دسترسی دارند.

۳) تعریف فرایند تصمیم گیری

باید برای کارکنان فرایند تصمیم گیری مشارکتی روشن باشد تا انتظارات خود را در آن چارچوب تنظیم کنند. برنامه های مختلف مشارکت مانند حلقه های بهبود «کیفیت»، «نظام پیشنهادها» و «تیمهای کاری خودگردان» هر یک فرایند خاص خود را دارند که لازم است به روشنی تبیین و فرموله شده باشند.

۴)سازگاری مدیریت

یک نکته قابل توجه در رابطه با تصمیم گیری مشارکتی آن است که مدیریت ارشد سازمان نمی تواند آن را پیشنهاد کند و سپس تصمیمات متخذه از طریق مشارکت را به این دلیل که با تصمیم شخصی خود سازگار نمی بیند، کنار بگذارد. این به مفهوم آن نیست که مدیر با هر تصمیم یا پیشنهادی که توسط کارکنان ارائه می شود، موافقت کند. بلکه باید در نظر داشته باشد وقتی با پیشنهاد کارکنان مخالفت می کند، چنین مخالفتی باید در فرایند حل مساله صورت گیرد؛ نه آنکه به عنوان مرجع حکمیت ظاهر شود و تصمیمات را وتو کند. باید توجه داشت وقتی کارکنان درباره اهداف سازمانی، ارزشها و اولویتها دید روشنی داشته باشند و به اطلاعات لازم برای تصمیم گیری دسترسی داشته باشند، کمتر محتمل است تصمیم هایی اتخاذ کند که غیر موثر باشد.

۵) آموزش مشارکت

آموزش کارکنان عنصر کلیدی در ایجاد فرهنگی مشارکتی و موفقیت برنامه های تصمیم گیری است. آنها باید بیاموزند چگونه فرایندهای کاری را مورد تحلیل قرار دهند و از ابزارها و تکنیک های حل مساله استفاده کنند… این تنها بخشی از ۳۰ صفحه مطلب فایل اصلی می باشد.

در صورت بروز مشکل در خرید و یا دانلود اثربخشی عملکرد کمیته های تصمیم گیری و استقرار مدیریت مشارکتی با آراداک تماس بگیرید.

 

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
  • فایل دانلود شده با فرمت zip می باشد. برای دریافت فایل (ها) اصلی خریداری شده می‌بایست فایل zip را از حالت فشرده خارج نمایید. برای راهنمایی بیشتر اینجا کلیک کنید.