قوانین و مقررات

قوانین خرید از آراداک :

۱- مسئولیت محتوای پرسشنامه ها و داده های مالی با آراداک نمی باشد.

۲- در صورت مغایرت محتوای فایل با آنچکه بر روی صفحه اطلاعات اعلان شده است، آراداک هزینه پرداختی را بدون کسر هیچ مبلغی در اسرع  وقت  مسترد خواهد کرد.

۳- آراداک قبل از بارگذاری هرگونه فایلی از آلوده  نبودن فایل به ویروس توسط نرم افزارهای آنتی ویروس  اطمینان حاصل می کند. اما باتوجه به احتمال  خطا در نرم افزارهای امنیتی، مسئولیت ویروسی بودن فایل خریداری شده با آراداک نمی باشد..

۴- از نظر آراداک خریدی نهایی شده  است  که کد رهگیری خرید  در سایت آراداک (aradoc.org) ارائه شده باشد. لذا در صورت بروز هرگونه مشکل در سایت بانک و عدم بازگشت به سایت aradoc.org پیگیری مشکل با آراداک نمی باشد.