×

مقاله طراحی الگوی اعتبارسنجی و تضمین کیفیت برای نظام آمـوزش دانشگاه های دولتی قاره آسیا


دانلود مقاله رایگان با موضوع جدید طراحی الگوی اعتبارسنجی و …

بررسی مفاهیم و کاربردهایی از یادگیری عمیق در اینترنت اشیاء مبتنی بر ابر با بهره مندی از هوش مصنوعی


عنوان انگلیسی مقاله “Deep learning for cloud-based Internet of Things …