×

دانلود پرسشنامه ارزش های سازمانی فورنهام همراه مقاله بیس

۲,۹۰۰ تومان

دانلود پرسشنامه قصد خرید مجدد الکترونیکی مشتریان

۲,۵۰۰ تومان

دانلود پرسشنامه سنجش ذهنیت فلسفی سلطانی

۱,۵۰۰ تومان

دانلود پرسشنامه تبلیغات دهان به دهان شفاهی و الکترونیکی ۲۰۱۸

۴,۹۰۰ تومان

دانلود پرسشنامه نوآوری سازمانی

۲,۹۰۰ تومان

دریافت پکیج پرسشنامه حساسیت مصرف کننده به فرهنگ جهانی

۵,۰۰۰ تومان