×

دانلود مبانی نظری (ادبیات و پیشینه تحقیق) خرید مجدد مشتریان الکترونیکی

۹,۹۰۰ تومان

دانلود مبانی نظری (ادبیات) اعتماد الکترونیکی

۹,۹۰۰ تومان

ادبیات و مبانی نظری تبلیغات (بازاریابی) دهان به دهان شفاهی و الکترونیک

۷,۸۰۰ تومان

مبانی نظری تحلیل سود سهام – دانلود فایل

۱۰,۰۰۰ تومان

مبانی نظری کیفیت حسابرسی – دانلود فایل

۱۵,۰۰۰ تومان

مبانی نظری مدیریت سود – دانلود فایل

۱۰,۰۰۰ تومان

مبانی نظری (چارچوب نظری) حاکمیت شرکتی – دانلود فایل

۱۰,۰۰۰ تومان

مبانی نظری مدیریت دانش – دانلود فایل

۱۰۰,۰۰۰ تومان ۵,۰۰۰ تومان