×

مبانی نظری امنیت شغلی و تعهد سازمانی – پیشینه تحقیق

۸,۹۰۰ تومان

دانلود مبانی نظری بازاریابی اینترنتی در صنعت گردشگری – پیشینه تحقیق

۷,۹۰۰ تومان

مبانی نظری عوامل افزایش خرید مشتری از طریق بازاریابی اینترنتی – پیشینه تحقیق

۸,۴۰۰ تومان

مبانی نظری ارزیابی عملکرد و عملکرد سازمانی به همراه پرسشنامه عملکرد سازمانی

۸,۹۰۰ تومان

دانلود ادبیات و مبانی نظری و پیشینه تحقیق سرمایه فکری

۸,۹۰۰ تومان

دانلود مبانی نظری مدیریت چرخه عمر و توسعه محصول جدید

۸,۹۰۰ تومان

مبانی نظری مدل های نوین ارزیابی عملکرد و شاخص های عملکردی کارت امتیازی متوازن(BSC)

۸,۹۰۰ تومان

دانلود چارچوب (مبانی، ادبیات، پیشینه) نظری عوامل موثر بر فساد اداری

۷,۸۰۰ تومان

دانلود مبانی (چارچوب) نظری بازاریابی شبکه های اجتماعی

۸,۹۰۰ تومان

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق تعهد الکترونیکی

۷,۸۰۰ تومان