×

هویت برند مبانی نظری (ابیات و پیشینه تحقیق) هویت برند

۴,۹۰۰ تومان

مبانی نظری ریسک اطلاعات سهام ، بازده سهام ، ساختار سرمایه و هزینه سرمایه

۹,۹۰۰ تومان

مبانی نظری ذهنیت فلسفی پیشینه تحقیق ذهنیت فلسفی

۸,۹۰۰ تومان

مبانی نظری سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی

۵,۹۰۰ تومان

ادبیات و مبانی نظری تبلیغات شفاهی آنلاین

۵,۰۰۰ تومان

دانلود ادبیات و مبانی نظری تجارت اجتماعی

۴,۹۰۰ تومان

مبانی نظری صادرات، رشد اقتصادی و سرمایه گذاری خارجی

۸,۹۰۰ تومان

مبانی نظری وپیشینه تحقیق نقدشوندگی سهام و دارایی ها

۹,۹۰۰ تومان

مبانی نظری مشارکت اجتماعی – پیشینه تحقیق

۷,۹۰۰ تومان

مبانی نظری مدیریت فرآیند کسب و کار BPM – پیشینه تحقیق

۹,۸۰۰ تومان