مبانی و پیشینه تحقیق بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و استراتژی مدیریت دانش


در حال بارگذاری
۲۷ خرداد ۱۳۹۹
Word
1471 کیلوبایت
110 صفحه
۱۵,۰۰۰ تومان
خرید

یک فصل دوم کامل که حتی می توانید یک مقاله منسجم از دل آن استخراج کنید در ۱۱۰ صفحه مرتبط با رابطه فرهنگ سازمانی و استراتژی مدیریت دانش آماده خرید و دانلود است. فرمت فایل word, docx می باشد. در ادامه فهرست مطالب و بخشی از محتوای فایل اصلی منتشر می شود. مطمئن باشید که این فایل با منابعی که درون متن و انتهای فایل قید شده و انسجام مطالبی که دارد ارزش خرید دارد!

فهرست مطالب:

فهرست
مقدمه ۱
بخش اول : مدیریت دانش ۲
۲-۱- مفهوم مدیریت دانش و برخی تعاریف ارائه شده ۳
۲-۲ زمینه های شکل گیری مدیریت دانش ۴
۲-۳-مفهوم دانش ۷
۲-۴ دانش شخصی در مقابل دانش سازمانی ۱۲
۲-۵ ویژگی های دانش ۱۴
۲-۶ راههای کسب دانش ۱۵
۲-۶-۱ تصاحب دانش ۱۵
۲-۶-۲ اجاره دانش : ۱۵
۲-۶-۳ تولید دانش ۱۶
۲-۷ تعاریف مدیریت دانش ۱۶
۲-۸ اهداف مدیریت دانش ۱۹
۲-۹ مزایای مدیریت دانش ۲۰
۲-۱۲-الگو های مدیریت دانش ۲۸
۲-۱۲-۲ الگوی هفت مرحله ای دانش آفرینی کاکونن (۲۰۰۴) ۳۳
۲-۱۳ اجزا و عناصر مدیریت دانش ۳۴
۲-۱۴ استراتژی های مدیریت دانش ۳۴
۲-۱۵ اصول مدیریت دانش ۳۹
۲-۱۶ مدل های مدیریت دانش ۴۲
۲-۱۷ چرخه مدیریت دانش ۴۸
بخش دوم : فرهنگ سازمانی ۵۵
۲-۱۸ مقدمه ۵۵
۲-۱۹ تعریف فرهنگ ۵۵
۲-۲۰ تعریف سازمان ۵۷
۲-۲۱ حوزه های فرهنگ ۵۷
۲-۲۲ تاریخچه فرهنگ سازمانی ۵۸
۲-۲۳ منشا و چگونگی شکل گیری فرهنگ سازمانی ۵۹
۲-۲۴ اهمیت فرهنگ سازمانی ۶۱
۲-۲۵ پویایی فرهنگ سازمانی ۶۲
۲-۲۶ تعاریف فرهنگ سازمانی ۶۳
۲-۲۷ تقسیم بندی انواع فرهنگ سازمانی ۶۶
۲-۲۸ سطوح ( لایه های) فرهنگ سازمانی ۷۲
۲-۲۹ سطوح فرهنگ سازمانی از دیدگاه ادگار شاین ۷۳
۲-۳۰ مدل پویایی فرهنگی مری جوهچ ۷۶
۲-۳۱ ویژگیهای فرهنگ سازمانی از دیدگاه نظریه پردازان مدیریت ۷۸
۲-۳۲ ابعاد فرهنگ سازمانی ۸۳
۲-۳۴ الگوهای شناخت و بررسی فرهنگ سازمانی ۸۶
۲-۳۵ مدیریت فرهنگ سازمانی ۹۱
۲-۳۶ فرایند مدیریت فرهنگ سازمانی ۹۱
بخش سوم : پیشینه تحقیقات انجام شده ۹۳
الف-پژوهشهای داخلی ۹۳
ب- پژوهشهای خارجی ۹۷
منابع ۱۰۷

 

مبانی نظری فرهنگ سازمانی و استراتژی مدیریت دانش

مدیریت دانش
در دهه گذشته مقدمات مدیریت دانش ، دانش سازمانی و یادگیری سازمانها مورد توجه علوم مختلف قرار گرفته است.(شانی و دچرتی،۲۰۰۳) گرایش فزاینده در این زمینه ، بیانگر گذار از عصر صنعت به عصر دانش است.(سانچز و هینس،۲۰۰۰) .
این موضوع ، انقلاب دانش نام گرفته است ، زیرا دانش دارایی اصلی شرکتها ست که باید در زمینه ایجاد ، توسعه پژوهش ، نگه داری و مدیریت آن اقدام نمود و آن را به عنوان مزیت رقابتی خود به کار گرفت . (نوناکا و دیگران،۲۰۰۱)
بعلاوه عده ای معتقدند که دانش تنها منبع تعیین کننده موفقیت شرکتها است و مدیریت خلق دانش ، قابلیت اساسی سازمان است.(الازمی و زایری،۲۰۰۳) با این حال علیرغم توجه و علاقه روز افزونی که به دانش سازمانی صورت گرفته است هنوز فهم ما را در زمینه فرایند ایجاد دانش ، چگونگی مدیریت دانش و عناصر اصلی مدیریت دانش محدود است.(گیلبرت و روب،۲۰۰۰) همچنین در سالهای اخیر مباحث ایجاد ، ذخیره کردن و مدیریت دانش از طریق فرایند یادگیری مطرح گردیده است.(شانی و گراند،۱۹۹۱)
اما کتابهایی که در زمینه یادگیری سازمانی و مدیریت دانش نوشته شده است کمتر دارای خصوصیت یکپارچگی است زیرا اکثر نویسندگان بدون توجه به نوشته های موجود ، دیدگاه جدیدی را مطرح کرده اند . بنابراین لازمه به کار گیری مدیریت دانش در فرایند های عملیاتی سازمانی این است که به عنوان اولین قدم دیدگاهها ی مختلف در این زمینه را یکپارچه نماییم.(نوناکا و. تاشیرو،۲۰۰۰)
سازمان ها باید به نحوی خود را با این تغییرات تطبیق داده و یا خود مولد تغییرات و آفرینش تئوریهای نوین باشد و به همین دلیل به تدریج تئوریهای تحول در سازمان سازمان های یاد گیرنده ، یادگیری سازمانی نو آوری فرایند و مدیریت دانش توجه شرکت ها را به خود جلب کرد، زیرا همه متفکران حوزه مدیریت به این نتیجه دست یافتند که تنها فاکتوری که می تواند به طور مستمر مزیت های رقابتی جدیدی خلق نماید میزان و سرعت یادگیری شرکتها است . زیرا این امر آنها را قادر می سازد که با بکار بستن روشهای مدیریتی موفق و ایجاد سیستم های مدیریتی نوین به صورت مستمر ارزشهای جدیدی را برای مشتری خلق نمایند به همین دلیل یادگیری سرلوحه فعالیت تمام سازمانها قرار گرفت. (قدیریان ، ۱۳۸۲)

۲-۱- مفهوم مدیریت دانش و برخی تعاریف ارائه شده
مدیریت دانش ناظر بر مجموعه¬ای از فرآیندهاست که طی آن جریان دانش در یک جامعه به صورت مستمر و فزآینده هدایت می¬شود.(سانتوس و دیگران،۲۰۰۴)
واژه مدیریت دانش تعارف مختلفی دارد که برخی از آنها عبارتند از :(پارک و دیگران،۲۰۰۴)
• بخشی از مجموعه سلسله مراتب متشکل از داده، اطلاعات، دانش و معرفت است.
• موقعیتی است که به اطلاعات داخل سازمان ارزش می¬بخشند.
• مسیری است که در آن دانش خلق و کسب شده و برای نیل به اهداف استفاده می شود.
• روند آگاهانه ایجاد، اعتباربخشی، ارائه و توزیع دانش و کاربرد آن است.
• فرآیند نظام¬مند نمودن، انتخاب، سازماندهی و ارائه دادن¬، اطلاعات و دانش بگونه¬ای است که درک فرد را در زمینه خاص و مورد نظر بهبود دهد.
• به سازمان کمک می¬نماید تا از مجموعه تجربیات حاصله درک مدون و شفافی بدست آورده و انعطاف-پذیری را افزایش می¬دهد.
• مجموعه¬ای از اعمال منظم و نظام¬مند است که برای بدست آوردن با ارزش¬ترین نتیجه از دانش در دسترس انجام می¬شود.
استیوارت ، در کتاب «سرمایه فکری: ثروت چدید سازمان¬ها » چنین می¬نویسد: « به زبان ساده، دانش برای سازمان¬ها مهمتر از منابع مالی، موقعیت بازار، فناوری و یا هر دارایی دیگر شده است». در دنیای امروز کار و دانش به عنوان یک منبع عمده¬ی عملکرد کاری در سازمان¬ها تلقی می¬شود. آداب و رسوم، فرهنگ، فناوری، عملیات، سیستم¬ها و رویه¬ها، همگی مبتنی بر دانش و تخصص هستند. سازمان¬ها به منظور افزایش توانایی خود برای بهبود کالاها و خدمات و در نتیجه بهره¬مندی مشتریان و مصرف¬کنندگان، به دانش نیاز دارند. کالاها و خدمات بهبود یافته باید بوسیله تغییرات در سیستم¬ها، ساختارها و شیوه¬های حل مسأله، همراه شوند (داونپورت و پروساک ، ۱۹۹۸). دانش غذای سازمان یادگیرنده است؛ مواد مغذی دانش، سازمان را قادر به رشد می¬سازد. افراد ممکن است بیایند و بروند اما اگر دانش ارزشمند از دست برود، سازمان آماده مرگ خواهد بود.
به کارگیری فناوری سازمان برای مدیریت دانش، به سرعت به عنوان مهم¬ترین عامل تمایز بین موفقیت و شکست در اقتصاد جهانی پر از رقابت ظاهر شده است. نوناکا و تاکوچی (۱۹۹۵) ادعا می¬کنند که توانایی سازمان برای ایجاد، ذخیره و توزیع دانش، به طور مطلق برای برتری رقابتی در حوزه¬های کیفیت، سرعت، نوآوری و قیمت، حیاتی است.(کروق و دیگران،۲۰۰۰) .. ادامه متن در فایل اصلی

 

پیشینه تحقیق فرهنگ سازمانی و استراتژی مدیریت دانش

در تحقیقی نیک پور امین و سلاجقه سنجر (۱۳۸۹) تحت عنوان بررسی رابطه بین مدیریت دانش و فرهنگ سازمانی از دیدگاه اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان به تعیین رابطه بین مدیریت دانش و فرهنگ سازمانی پرداختند. جامعه آماری شامل کلیه اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان بوده که تعداد آنها در زمان انجام تحقیق ۳۱۰ نفر می باشد. نمونه گیری روش طبقه ای منظم و از میان اساتید گروه ها و رشته های مختلف بوده و تعداد ۷۰ نفر مطابق با جدول مورگان به عنوان نمونه تحقیق انتخاب گردیدند. به منظور گردآوری اطلاعات از پرسش نامه های فرهنگ سازی و مدیریت دانش استفاده شده است. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش آمار توصیفی و استنباطی (آزمون کای اسکوئر و ضریب همبستگی) استفاده شده است. نتایج این تحقیق توصیفی که به روش پیمایشی انجام شده است نشان می دهد که بین مدیریت دانش و فرهنگ سازمانی همبستگی مثبت وجود دارد. یافته های تحقیق نشان می دهد که رسالت سازمانی دارای بالاترین ضریب همبستگی و تولید دانش کمترین ضریب همبستگی را داشته اند.
شیخکانلو (۱۳۸۹) در پژوهشی به بررسی رابطه فرهنگ سازمانی با استراتژی مدیریت دانش ( مطالعه موردی درحوزه هنری تهران – واحد مرکز سازمان تبلیغات اسلامی)پرداخته است. هدف اصلی از انجام این تحقیق بررسی رابطه فرهنگ سازمانی با استراتژی مدیریت دانش در حوزه هنری تهران است.بدین منظور ، از مدل دنیسون که مدلی نسبتا جدید و کامل است استفاده شده است .این مدل دارای چهار بعد اصلی انطباق پذیری ،درگیرشدن در کار،رسالت و سازگاری می باشد.که برای ارزیابی هر بعد اصلی سه شاخص تعریف شده است و خلق و انتقال دانش به عنوان مولفه های استراتژی مدیریت دانش در نظر گرفته شده اند.جامعه آماری پژوهش مدیران و کارشناسان سازمان فوق الذکر در سال ۱۳۸۹ می باشند که تعداد آنها ۶۵ نفر است.ابزار اندازه گیری در این پژوهش پرسشنامه می باشد که پایایی مربوط به ابزار سنجش با آلفای کرونباخ ۹۴% محاسبه شد و روایی آن به شیوه قضاوتی بر اساس نظر اساتید صاحب نظر مورد تایید قرار گرفت.تحلیل داده ها نشان داد که بین چهار بعد فرهنگ سازمانی با استراتژی مدیریت دانش در سازمان فوق الذکر رابطه معناداری وجود دارد و از روش فریدمن جهت تعیین درجه مطلوبیت و اهمیت چهار بعد فرهنگ سازمانی استفاده شد که مشخص شد از منظر پاسخ دهندگان انطباق پذیری در درجه اهمیت و مطلوبیت نخست قرار داشته و بیشترین ارتباط را با استراتژی های مدیریت دانش ( خلق و انتقال دانش ) دارد . همچنین ، شاخص سازگاری کمترین ارتباط را با استراتژی های مدیریت دانش ( خلق و انتقال دانش ) در سازمان فوق الذکر داشته است… ادامه متن در فایل اصلی

در صورت بروز هر گونه مشکلی در خرید یا دانلود مبانی و پیشینه تحقیق بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و استراتژی مدیریت دانش با آراداک تماس بگیرید.

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
  • فایل دانلود شده با فرمت zip می باشد. برای دریافت فایل (ها) اصلی خریداری شده می‌بایست فایل zip را از حالت فشرده خارج نمایید. برای راهنمایی بیشتر اینجا کلیک کنید.