مبانی نظری و پیشینه تحقیق صادرات و عوامل موثر بر آن


در حال بارگذاری
۲۷ شهریور ۱۳۹۹
word
281کیلوبایت
68صفحه
۹,۹۰۰ تومان
خرید

مبانی نظری و پیشینه تحقیق برای فصل دوم با عنوان مبانی نظری و پیشینه تحقیق صادرات و عوامل موثر بر آن آماده دانلود است. تعداد صفحات ۶۸ صفحه و با فرمت word می باشد، در ادامه فهرست مطالب بعلاوه بخشی از متن فایل تقدیم شده است.

صادرات ۳۷
۲-۶- صادرات ۳۷
۲-۶-۱ همکاری مشترک ۳۸
۲-۶-۲ سرمایه گذاری مستقیم ۴۰
۲-۷- عوامل تعیین کننده صادرات ۴۱
۲-۷-۱ مدل بالدوف، کراونس و واگنر (۲۰۰۰) برای اقتصادهای کوچک ۴۱
۲-۷-۲ عملکرد صادراتی ۴۱
۲-۷-۳ ویژگی های شرکت ۴۳
۲-۷-۴ استراتژی های بازرگانی ۴۴
۲-۷-۵ مدل ابی و اسلتر (۱۹۸۹) ۴۵
۲-۷-۶ متغیرهای محیط بازار ۴۵
۲-۷-۷ متغیرهای شرکت ۴۶
۲-۷-۸ استراتژی ۴۶
۲-۷-۹ مدل اُکاس و جولیان (۲۰۰۲) ۴۸
۲-۷-۱۰ مدل کاوسگیل و زو (۱۹۹۵) برای استراتژی جهانی ۴۹
۲-۷-۱۱ مدل کالنتون، کیم، اچمیدت و کاوسگیل (۲۰۰۵) ۵۰
۲-۷-۱۲ عملکرد صادراتی ۵۱
۲-۷-۱۳ استراتژی انطباق محصول ۵۱
۲-۷-۱۴ وابستگی صادراتی ۵۲
۲-۷-۱۵ باز بودن برای نوآوری ۵۲
۲-۷-۱۶ انطباق صنعت ۵۳
۲-۷-۱۷ تشابه بازار ۵۳
۲-۷-۱۸ مدل لئویندو، کتسیکس و سامی (۲۰۰۲) ۵۳
۲-۷-۱۹ مدل هاهتی، مدوپا، یاواس و باباکاس (۲۰۰۵) ۵۴
۲-۸- شناسایی عوامل موثر بر صادرات براساس بازنگری و ترکیب ادبیات تحقیقی ۵۶
۲-۸-۱ معیارهای عملکرد صادراتی ۵۷
۲-۸-۲ عوامل تعیین کننده عملکرد صادراتی ۵۷
۲-۸-۲-۱ عوامل قابل کنترل- درونی ۶۰
۲-۸-۲-۲ عوامل غیرقابل کنترل- داخلی ۶۱
۲-۸-۲-۳ عوامل غیر قابل کنترل – خارجی ۶۲
۲-۹ استراتژی بازاریابی ۶۳
۲-۹-۱ استراتژی بازاریابی صادراتی ۶۳
۲-۹-۱-۱ استراتژی محصول صادراتی ۶۳
۲-۹-۱-۲ استراتژی قیمت گذاری صادراتی ۶۴
۲-۹-۱-۳ استراتژی کانال صادراتی ۶۴
۲-۹-۱-۴ استراتژی ترفیعات صادراتی ۶۵
۲-۹-۲ ویژگی های عینی شرکت ۶۵
۲-۹-۲-۱ اندازه شرکت ۶۵
۲-۹-۲-۲ تجربۀ صادراتی ۶۵
۲-۹-۳ متغیرهای ادراکی مرتبط با صادرات ۶۶
۲-۹-۳-۱ محرک صادراتی ۶۶
۲-۹-۳-۲ مشکلات صادرات ۶۶
۲-۹-۳-۳ مزیت های رقابتی ۶۶
۲-۹-۴ تعهد صادراتی ۶۶
۲-۹-۵ مشکلات موجود در ارزیابی عملکرد صادراتی ۶۷
۲-۹-۵-۱ شیوه ارزیابی عملکرد صادراتی ۶۷
۲-۱۰ راهبردهای مناسب دولت ها از بخش خصوصی بمنظور توسعه صادرات (بشیری، ۱۳۸۷) ۶۸
۲-۱۱ راهبردهای درون بنگاهی مناسب برای توسعه صادرات بخش خصوصی ۶۹
۲-۱۲ عوامل صادراتی بخش خصوصی ۷۰
۲-۱۲-۱ عوامل داخلی ۷۰
۲-۱۲-۱-۱ عوامل اطلاعاتی ۷۰
۲-۱۲-۱-۲ عوامل کارکردی ۷۲
۲-۱۲-۱-۳ عوامل بازاریابی ۷۳
۲-۱۲-۱-۳-۱ محصول ۷۴
۲-۱۲-۱-۳-۲ قیمت ۷۵
۲-۱۲-۱-۳-۳ توزیع ۷۶
۲-۱۲-۱-۳-۴ لجستیک ۷۸
۲-۱۲-۱-۳-۵ تبلیغ ۷۹
۲-۱۲-۲ عوامل خارجی ۷۹
۲-۱۲-۲-۱ عوامل رویه ای ۷۹
۲-۱۲-۲-۲ عوامل دولتی ۸۰
۲-۱۲-۲-۳ عوامل کار ۸۱
۲-۱۲-۲-۴ عوامل محیطی ۸۲
۲-۱۳ پیشینه تحقیق ۸۴
منابع لاتین و فارسی
ساده ترین راه برای وارد شدن به بازار خارجی صادرات است. صادرات موردی هنگامی صورت
می گیرد که شرکت هر چند وقت یک بار به طور انفعالی به دلیل داشتن محصول مازاد بر مصرف داخلی، آنها را به خریداران کشور خارجی بفروشد. صادرات فعال هنگامی صورت می گیرد که شرکت تصمیم بگیرد محصولاتش را به کشور مورد نظر صادر کند. در هر دو حالت شرکت ممکن است محصولات را در کشور خود تولید نماید که یا آنها را برای بازار مورد نظر تغییر می‌دهد و یا به همان شکلی که در داخل کشور مصرف می‌شود، صادر می کند. در صادرات تغییر در خطوط تولیدی و نوع و مقدار سرمایه گذاری یا اهداف شرکت در سطحی محدود صورت می‌گیرد.
الف) صادرات غیرمستقیم. صادرات غیرمستقیم بیشتر در میان شرکت‌هایی که تازه به فکر صادرات افتاده اند، متداول است. در این نوع صادرات به سرمایه کمتری نیاز است و شرکت اجباری به استخدام و آموزش فروشندگان یا اجرای قراردادهای مختلف در خارج از کشور ندارد. همچنین ریسک کمتری متوجه صادرکنندگان است. در اینجا واسطه‌های بازاریابی بین‌المللی اطلاعات و خدمات خود را به نحو مطلوب ارائه کرده، صادرکننده معمولاً اشتباهات کمتری دارد. شرکت‌هایی که علاقمند به صدور محصولات خود هستند می‌توانند از واسطه های داخلی کمک بگیرند که عبارتند از:
بازرگان صادرکننده محصول در داخل کشور: این واسطه محصولات تولیدی رابا سرمایه خود می‌خرد و خارج از کشور می فروشد.
نماینده صادراتی داخل کشور: این نماینده خریداران خارجی را پیدا می کند، مذاکرات و مکاتبات مربوط را انجام می دهد، محصول شرکت را می فروشد و درصدی به عنوان کمیسیون برای خود تعیین می‌کند. شرکت های صادراتی و وارداتی جزو این گروه از واسطه ها هستند.
سازمان های تعاونی صادراتی: سازمان های تعاونی صادراتی، فعالیت های صادراتی را به نمایندگی از طرف تولیدکنندگان متعدد انجام می دهند. این سازمان ها تاحدی تحت نظر همین شرکت های تولیدی فعالیت می کنند. این روش صادراتی اغلب از طرف تولیدکنندگان محصولات اولیه مثل پسته، بادام، میوه و پنبه مورد استفاده قرار می گیرد.
شرکت های انجام دهنده کارهای مربوط به صادرات: این واسطه ها در ازای دریافت وجه، فعالیت‌های صادراتی شرکت ها را انجام می دهند.
ب) صادرات مستقیم. فروشندگانی که خریداران خارجی آنها را تشویق به صادرات می کنند معمولاً از روش صادرات مستقیم استفاده می نمایند. علاوه بر آن فروشندگانی که صادرات آنها آنقدر افزایش یافته است که می توانند هزینه های اداره سازمان صادراتی را خود به عهده بگیرند از این روش استفاده می کنند. در این روش سرمایه گذاری و ریسک بیشتر و امکان سود نیز بیشتر است. هر شرکتی از چهار طریق می تواند فعالیت صادراتی مستقیم خود را انجام دهد:
ایجاد بخش صادراتی در داخل کشور: مدیر فروش متخصص در امر صادرات، با چند دستیار کارهای مربوط به صادرات را انجام می دهد و کمک های لازم را در مواقع لزوم به بازار صادراتی عرضه می کند. این بخش صادراتی ممکن است آنقدر پیشرفت کند که به عنوان شعبه فروش برای صادرات شناخته شود و تمام فعالیت های صادراتی را انجام دهد و احتمالاً مرکز عمده ای برای کسب درآمد شرکت محسوب گردد.
تاسیس دفتر فروش یا شعبه ای از شرکت در خارج از کشور: دفتر فروش خارجی به تولید کننده امکان می دهد که در بازار خارجی بیشتر حضور یابد و برنامه هایش را بهتر کنترل کند. این واحد، مسئولیت فروش و توزیع را بر عهده دارد و ممکن است فعالیت های مربوط به انبارداری و تبلیغات برای فروش محصولات را نیز انجام دهد. دفتر فروش معمولاً نمایشگاه دائمی و مرکز عرضه خدمات به مصرف کنندگان محسوب می شود.
داشتن نمایندگان فروش سیار برای کشورهای خارجی: شرکت می تواند نمایندگان فروش خود را از داخل کشور در زمان های خاص برای فعالیت بازرگانی به خارج از کشور بفرستد.
داشتن نماینده یا توزیع کننده در خارج از کشور: نماینده یا توزیع کننده خارجی، محصولات را خریداری می کند و به نمایندگی از طرف شرکت در کشور مورد نظر به فروش می رساند. این نمایندگانی ممکن است از حقوق نمایندگی انحصاری شرکت، برخوردار باشند، یا اینکه فقط نماینده کل باشند.

در صورت بروز مشکل در دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق صادرات و عوامل موثر بر آن به آراداک اطلاع دهید.

 

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
  • فایل دانلود شده با فرمت zip می باشد. برای دریافت فایل (ها) اصلی خریداری شده می‌بایست فایل zip را از حالت فشرده خارج نمایید. برای راهنمایی بیشتر اینجا کلیک کنید.