مبانی نظری مدیریت فرآیند کسب و کار BPM – پیشینه تحقیق


در حال بارگذاری
۱۳ مرداد ۱۳۹۸
Word, Pdf
2362 کیلوبایت
96 صفحه word
۹,۸۰۰ تومان
خرید

مبانی نظری در ۹۶ صفحه مختص ادبیات و پیشینه تحقیق مدیریت کسب و کار و همچنین مناسب برای محققینی که به دنبال منابع برای تحقیق خود هستند.

مبانی نظری مدیریت فرآیند کسب وکار

(شامل مبانی نظری و ادبیات و پیشینه تحقیق جهت استفاده در فصل دوم پایان نامه و بخش چارچوب نظری پروژه های تحقیقاتی)

فهرست مطالب فایل اصلی به شرح زیر است:

 • مقدمه         ۱۲
 • مدیریت فرآیند کسب­ و کار ۱۲
  • تعاریف مختلف در خصوص BPM 15
  • هدف مدیریت فرآیند کسب­وکار ۱۷
  • روند تکامل سیستم­های مدیریت فرآیند کسب ­و کار ۱۸
  • علل رویکرد سازمان­ها به مدیریت فرآیند کسب­ وکار ۱۹
  • مزایای دیگر مدیریت فرآیند کسب ­ و کار ۲۱
  • موانع پیاده­سازی مدیریت فرآیند کسب­ و کار ۲۲
 • چرخه­ی حیات مدیریت فرآیند کسب­ و کار ۲۲
 • اجزاء مدیریت فرآیند کسب و کار ۲۴
 • پیشینه­ی مطالعات در زمینه­ی BPM 27
 • سیستم مدیریت فرآیند کسب ­و کار ۳۱

۲-۶-۱- ویژگی­هایBPMS مناسب    ۳۲

۲-۶-۲- اهداف اصلی در استفاده ازBPMS       ۳۳

 • دو رکن اساسی مدیریت فرآیند کسب ­و کار ۳۳

۲-۷-۱- مهندسی مجدد فرآیند کسب­ و کار         ۳۴

۲-۷-۲- بهبود فرآیند کسب­ و کار         ۳۴

۲-۷-۳- تفاوت BPM و BPR         ۳۵

 • سیستم مدیریت گردش کاری ۳۵

۲-۸-۱- معایب سیستم گردش کاری   ۳۵

۲-۸-۲- تفاوت BPM  و WFM      ۳۶

 • معیارهای انتخاب BPMS مناسب          ۴۰
  • قابلیت مدل­سازی ۴۱

۳-۲-۱-۱- سطوح متفاوت مدل­سازی فرآیند      ۴۲

۳-۲-۱-۲- مهم­ترین مزایای استانداردسازی در مدل­سازی  ۴۳

۳-۲-۱-۳- افراد درگیر در تیم مدل­سازی          ۴۳

 • قابلیت شبیه­سازی ۵۲

۳-۲-۲-۱- مزایای شبیه­سازی           ۵۳

 • قابلیت پیاده­سازی ۵۶
 • قابلیت تجزیه­و تحلیل فرآیند ۵۸

۳-۲-۴-۱ بهینه‌­سازی         ۵۸

۳-۲-۴-۲ مزایای مشهود بهینه ­سازی    ۵۹

۳-۲-۴-۳ مزایای نامشهود بهینه­ سازی  ۵۹

۳-۲-۴-۴ تکنیک­های تجزیه و تحلیل  ۵۹

 • فن­آوری محصولات ۶۱

۳-۲-۵-۱- استانداردهای BPM        ۶۱

۳-۲-۵-۱-۱- استاندارد BPMN      ۶۲

۳-۲-۵-۱-۲- استاندارد XPDL       ۶۳

۳-۲-۵-۱-۳- استاندارد BPML       ۶۳

۳-۲-۵-۱-۴- استاندارد BPEL        ۶۴

 • سازگاری نرم­افزار ۶۸

۳-۲-۶-۱- مزایای قابلیت یکپارچگی سیستم­ ها   ۶۹

 • همکاری فرآیند ۷۱

۳-۲-۷-۱- پشتیبانی از نگارشات متعدد فرآیند  ۷۲

 • مدیریت امنیت ۷۵
 • مدیریت فرم ۷۷

۳-۲-۱۰ پرتال گردش کار    ۸۰

۳-۲-۱۰-۱- مزایای گردش کار          ۸۰

۳-۲-۱۱ نظارت و مدیریت   ۸۲

۳-۲-۱۱-۱- داشبورد مانیتورینگ       ۸۳

۳-۲-۱۲ مستندات و گزارش­گیری       ۸۷

۳-۲-۱۲-۱ مزایای سیستم مستندات و گزارش­گیری         ۸۷

۳-۲-۱۳ قواعد کسب­وکار     ۸۸

۳-۲-۱۳-۱ موتور قوانین کسب­وکار     ۸۹

۳-۲-۱۳-۲ مزایای موتور قواعد کسب­وکار         ۸۹

۳-۲-۱۴ تأمین­کننده          ۹۱

۳-۲-۱۵ خدمات و پشتیبانی ۹۲

۳-۲-۱۶ سابقه­ی نرم­افزار      ۹۴

 • شبکه عصبی مصنوعی ۹۵

۳-۳-۱- مدل ارائه شده به کمک شبکه عصبی مصنوعی    ۹۶

مراجع    ۱۰۵

منابع تحقیق مدیریت فرآیند کسب و کار

این تحقیق همچنین به کار افراد زیر می آید:

دانلود مقاله مروری مدیریت فرآیند کسب و کار

فایل ورد مدیریت فرآیند کسب و کار

پیشینه تحقیق مدیریت فرآیند کسب و کار

تحقیق مدیریت فرآیند کسب و کار

مدیریت فرآیند کسب و کار+pdf

در ادامه گزیده ای از محتوای فایل اصلی که برای دانلود آماده شده است را مرور کنید.

در صفحه ۱۶ این فایل آمده است:

۲-۲-۵- مزایای دیگر مدیریت فرآیند کسب­وکار:

از دیگر مزایای مدیریت فرآیند کسب­وکار در سازمان می توان به موارد زیر اشاره کرد[۲۷:]

 • نظارت بهتر بر عملیات کسب­وکار
 • بازگشت سریع سرمایه
 • دستیابی بهبازار جهانی
 • امکان شناسایی و اصلاح فرآیندها
 • بهبود فرآیندهای ارتباطی
 • باز خورد سریع
 • شناسایی گلوگاه­ها
 • بهبود مداوم
 • تسهیل تغییرات و هماهنگی با شرایط جدید
 • ایجاد مبانی تعریف سیاست­گذاری
 • یکپارچه­سازی فرآیندها و خدمات
 • تهیه گزارش­ها و تحلیل اجرایی و مدیریتی
 • افزایش رضایت مشتری
 • اولویت­دهی مؤثر
 • سرعت بخشیدن به تصمیم­گیری
 • توسعه­ی فن­آوری و تکنولوژی
 • بلوغ سازمان

۲-۲-۶ موانع پیاده­سازی مدیریت فرآیند کسب­وکار در سازمان­ها [۲۷]:

در صفحه ۲۱ این فایل آمده است:

۵. سازگاری فرآیند کسب¬وکار :
فرآیندها را برای تنظیمات داخلی و خارجی آماده می¬کنند. یکپارچه ساختن فرآیندهای موجود در BPMS با سایر نرم¬افزارهای سازمان هزینه¬های عملیاتی را کاهش می¬دهد. فرآیندهایی که گواهی شده¬اند، برای انجام ممیزی و دریافت گواهی مورد استفاده قرار می¬گیرند.

۶. بهینه¬سازی فرآیندهای کسب¬وکار :
این ضابطه، مسئول بهبود مستمر فرآیند¬ها است و شامل ابزارهایی برای تعیین کارایی فرآیند واقعی در برابر استاندارد¬های داخلی و شاخص¬های صنعتی است. قابلیت تحلیل کمیِ یکپارچه نیز برای تشخیص گلوگاه¬ها و تخمین زمان¬های توان عملیاتی و امکان کاهش هزینه در این ضابطه به کار می¬رود. این تحلیل کمی معمولاً شامل یک موتور شبیه¬ساز، برای تحلیل های “اگر … چه می شود؟ ” است.

۷. اتوماسیون فرآیند کسب¬وکار :
وظیفه¬ی این ضابطه، یکپارچگی کاربرها، فرآیندها و نرم¬افزارهای کاربردی مربوطه است. با استفاده از یک موتور مدیریت جریان کار با استفاده از اطلاعات فرآیند BPM، آن¬گونه که مدل شده است؛ می¬تواند برای مسیردهی و اجرای تراکنش¬های خودکار به¬کار رود. این تراکنش¬های خودکار می¬تواند شامل اجرای کار پیاده-سازی شده توسط کار قبلی، برنامه¬ریزی کار تکامل یافته و اعلان کاربر، نظارت در زمان واقعی بر اجرای کار و غیره باشند (شکل ۲-۳).

در صفحه ۲۲ این فایل آمده است:

۲-۵- پیشینه‌ی مطالعات در زمینه‌ی مدیریت فرآیند کسب و کار
بنا به نظر آلست و همکاران (۲۰۰۳)، مدیریت فرآیند کسب¬وکار توسعه¬یافته¬ی مدیریت گردش کار می¬باشد، که در دهه¬ی نود آغاز شد و شامل پشتیبانی فرآیندهای کسب¬وکار با به کارگیری متدها، تکنیک¬ها و نرم¬افزار¬های طراحی می¬باشد و تصویب، کنترل و تحلیل فرآیندهای عملیاتی، افراد، سازمان¬ها، برنامه¬های کاربردی و مستندات را امکان¬پذیر می¬سازد [۲۸]… ادامه محتوا در فایل دانلود موجود است.

 

مشخصات فایل:

نوع فایل:  ورد (word) آفیس

شرح ابعاد و مولفه های متغیر: دارد

منبع: دارد (فارسی و لاتین)

تعداد صفحات: ۹۶   صفحه

گارانتی: دارد 

قیمت: با تخفیف ویژه: ۹۸۰۰ تومان

مبانی نظری مدیریت فرآیند کسب و کار پیشینه تحقیق

 توجه: این فایل تنها جهت کمک به پژوهشگران و دانشجویان در جهت بهتر انجام دادن تحقیق و پژوهش آنان می باشد و آراداک هیچ مسئولیتی در قبال سوء استفاده بعضی اشخاص از این فایل را به عهده نمی گیرد.

  راهنمای خرید:
 • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
 • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
 • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
 • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
 • فایل دانلود شده با فرمت zip می باشد. برای دریافت فایل (ها) اصلی خریداری شده می‌بایست فایل zip را از حالت فشرده خارج نمایید. برای راهنمایی بیشتر اینجا کلیک کنید.