مبانی نظری توانمندسازی کارکنان


در حال بارگذاری
۱۲ مرداد ۱۴۰۱
word
67kb
43
۱۹,۰۰۰ تومان
خرید

مبانی نظری یا ادبیات پژوهش که در فصل دوم تحقیق برای توانمندسازی کارکنان قابل استناد است به همراه منابع موثق در دسترس شماست. در انتهای مطلب فهرست مطالب گنجانده شده تا قبل از خرید و دانلود مبانی نظری با رئوس مطالب آشنا شوید. سعی کردیم روش منبع نویسی به سبک APA را رعایت کنیم. همچنین این فایل برای تنظیم مقاله نیز مفید است و حتی می توان با کمی تقویت منابع و مطالب یک مقاله یا تحقیق مروری را از آن استخراج کرد. با قیمت ارزان مقاله و فصل دوم پایان نامه آماده را دانلود کنید.

توانمندسازی
۲-۲- ریشه‌های تاریخی توانمندسازی
توانمند کردن، مفهومی تازه نیست. این مفهوم به صورتهای مختلف در سرتاسر ادبیات علمی جدید مدیریت آمده است، برای مثال، در سالهای دهه‌ی ۱۹۵۰، منابع علمی مدیریت آکنده از این تجویزها بود که مدیران باید در قبال کارکنان‌شان رفتار دوستانه‌ای داشته باشند(روابط انسانی)، در سالهای ۱۹۶۰، مدیران باید نسبت به نیازها و انگیزه‌های کارکنان حساس می‌بودند(آموزش حساسیت)، در سالهای دهه‌ی ۱۹۷۰، مدیران باید از کارکنان کمک می‌طلبیدند و در سالهای دهه ۱۹۸۰، که مدیران باید تشکیل گروه می‌دادند و جلسه‌ها را برگزار می‌کردند(حلقه‌های کیفیت). پیگیری این موضوعات در سالهای دهه‌ی ۱۹۹۰ و پس از آن حاکی از این است که مدیران باید بیاموزند که چگونه توانمند سازی را گسترش دهند. اما علی‌رغم تاکید بر شکلهای مختلف درگیر کردن کارکنان و توانمند سازی، هنوز قدرت توانمند سازی کارکنان در مجموعه مهارتهای اغلب مدیران عمومیت ندارد و توانمند سازی، بسیار بندرت نسبت به آنچه تجویز می‌شود، دیده می‌شود(وتن و کمرون، ۱۳۸۱،ص۲۵).سولیوان ( ۱۹۹۴) نشان می هد تا قبل از ۱۹۹۰ توانمندسازی فقط از طریق مقالاتی که درباره موضوعاتی همچون مدیریت مشارکتی، کنترل کیفیت جامع، توسعه فردیت دوایر کیفیت و برنامه ریزی استراتژیک تدوین شده بود، قابل دسترسی بود . از دهه ۱۹۹۰شمار مقالاتی با عنوان ” توانمند سازی کارکنان ” افزایش یافت ( هونالد، ، ۱۹۹۷، ص۲۰۲) .عامل پیچیدگی در تعریف توانمند سازی این است که هر سازمان به منظور انجام صحیح توانمند سازی آن را برای خود تعریف کند . توانمند سازی بایستی در راستای برآورده ساختن نیازها و فرهنگ هر سازمان منحصر به فرد باشد . بدون این خود مرجعی توانمند سازی کارکنان با شکست مواجه می شود زیرا تعهد یا احساس مالکیت بر عقیده خلق نمی شود (هونالد، ۱۹۹۷،ص ۲۰۲ ) .

۲-۲-۲- مفهوم توانمندسازی
توانمند سازی نیروی انسانی یعنی ایجاد مجموعه ظرفیتهای لازم در افراد برای قادر ساختن آنان به ایجاد ارزش افزوده در سازمان و ایفای نقش و مسئولیتی که در سازمان به عهده دارند توام با کارایی و اثربخش،توانمند سازی، دادن قدرت به افراد نیست. افراد هم اکنون هم، قدرت زیادی دارند(به صورت سرمایه‌ای از دانش و انگیزش) که کار خود را بسیار عالی انجام دهند. توانمند سازی را به عنوان آزاد کردن این قدرت تعریف می‌کنیم(جعفری قوشچی، ۱۳۸۰،ص۱۷).
در واقع توانمند سازی با تنها قدرت بخشیدن به افراد متفاوت است. قدرت و توانمند سازی یک چیز نیستند مقایسه مفاهیم قدرت و توانمند سازی، تفاوتهای آن دو را برجسته می‌کند. افراد ممکن است هم قدرت داشته باشند و هم توانمند شوند. با این حال اگر چه، کسی می‌تواند به کسی دیگر قدرت ببخشد، اما فرد باید توانمند شدن را برای خودش بپذیرد،توانمند سازی یعنی قبل از آنکه به افراد بگویید چه کار کنند می‌توانند به خوبی وظایفشان را انجام دهند. افراد توانمند قادرند راه‌حلهای مناسب برای حل مشکلات پیدا کنند(آقایار، ۱۳۸۲،ص۱۱).

بخش دوم: توانمندسازی ۳۹
۲-۲- ریشه‌های تاریخی توانمندسازی ۳۹
۲-۲-۱- تعاریف و مفاهیم توانمند سازی ۴۰
۲-۲-۲- مفهوم توانمندسازی ۴۱
۲-۲-۳- هنجارهای اخلاقی توانمندسازی ۴۱
۲-۲-۴- دلایل توانمند سازی ۴۲
۲-۲-۵- اهداف توانمند سازی ۴۳
۲-۲-۶- برنامه های توانمند سازی ۴۴
۲-۲-۶-۱- ویژگی های حرفه ای ۴۴
۲-۲-۶-۱-۱- آموزش ۴۴
۲-۲-۶-۱-۲ – ارشاد ۴۵
۲-۲-۶-۱-۳ – تعلق حرفه ای ۴۵
۲-۲-۶-۱-۴ – شبکه سازی ۴۵
۲-۲-۳- محیط ۴۵
۲-۲-۴- سبک رهبری ۴۵
۲-۲-۵- تفاوت افراد توانمند و غیر توانمند ۴۶
۲-۲-۶-پیامدهای توانمند سازی ۴۷
۲-۲-۶-۱- پیامدهای نگرشی ۴۷
۲-۲-۶-۱-۱-رضایت شغلی ۴۷
۲-۲-۶-۲- پیامدهای رفتاری ۴۷
۲-۲-۷ – موانع توانمند سازی ۴۸
۲-۲-۸ – روش هایی برای پرورش عوامل شناختی توانمند سازی ۴۹
۲-۲-۸-۱- مشخص کردن شفاف دیدگاه و اهداف ۴۹
۲-۲-۸-۲ – پرورش تجارب تسلط شخصی ۴۹
۲-۲-۸-۳ – الگو سازی ۴۹
۲-۲-۸-۴ – فراهم آوردن حمایت ۴۹
۲-۲-۸-۵ – برانگیختگی احساسی ۵۰
۲-۲-۸-۶ – فراهم آوردن اطلاعات ۵۰
۲-۲-۸-۷ – فراهم آوردن منابع مورد نیاز ۵۱
۲-۲-۸-۸ – پیوند با نتایج ۵۱
۲-۲-۸-۹ – ایجاد اعتماد ۵۱
۲-۲-۹- توانمند سازی از دیدگاه کارکنان ۵۱
۲-۲-۹-۱- تمرین ارتباط باز ۵۱
۲-۲-۹-۲- دانش چگونگی کار در تیم ها ۵۲
۲-۲-۹-۳- گوش دادن به آوای خود ۵۲
۲-۲-۹-۴ – تحمل ابهام ۵۳
۲-۲-۹-۵- خود را تشویق می کنند ۵۳
۲-۲-۹-۶ – مسولیت پذیرند ۵۴
۲-۲-۱۰- توانمندسازی از دیدگاه ساختار سازمانی ۵۴
۲-۲-۱۰-۱- تمرکز زدایی ۵۴
۲-۲-۱۰-۲ – تسهیم اطلاعات ۵۵
۲-۲-۱۰-۳ – پاداش های اقتضایی ۵۵
۲-۲-۱۰-۴- تیم ها ۵۶
۲-۲-۱۰- ۵- همسویی ۵۷
۲-۲-۱۱-رویکردهای توانمند سازی ۵۷
۲-۲-۱۱-۱-رویکرد مکانیکی ۵۷
۲-۲-۱۱-۲- رویکرد ارگانیکی ۵۷
۲-۲-۱۲- ابعاد توانمند ی روانشناختی ۵۹
۲-۲-۱۲-۱ – احساس شایستگی ۵۹
۲-۲-۱۲-۲- احساس خود سازماندهی ۶۰
۲-۲-۱۲-۳- احساس معنی دار بودن ۶۰
۲-۲-۱۲-۴- احساس موثر بودن ۶۱
بخش سوم: پیشینه تحقیق ۶۲
فهرست منابع و ماخذ ۱۰۴

مبانی نظری یا ادبیات پژوهش که در فصل دوم تحقیق برای توانمندسازی کارکنان قابل استناد است در ۴۳ صفحه به همراه منابع موثق در دسترس شماست.

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
  • فایل دانلود شده با فرمت zip می باشد. برای دریافت فایل (ها) اصلی خریداری شده می‌بایست فایل zip را از حالت فشرده خارج نمایید. برای راهنمایی بیشتر اینجا کلیک کنید.