دانلود مبانی نظری نوآوری و نوآوری در عملکرد


در حال بارگذاری
۲۸ دی ۱۳۹۸
Word
275 کیلوبایت
45 صفحه
۱۹,۰۰۰ تومان
خرید

یک فایل ۴۵ صفحه ای با فرمت word با عنوان مبانی نظری نوآوری و نوآوری در عملکرد (شامل مبانی نظری و ادبیات جهت استفاده در فصل دوم پایان نامه و پروژه های تحقیقاتی) توجه: این فایل تنها جهت کمک به پژوهشگران و دانشجویان در جهت بهتر انجام دادن تحقیق و پژوهش آنان می باشد و آراداک هیچ مسئولیتی در قبال سوء استفاده بعضی اشخاص از این فایل را به عهده نمی گیرد.

سرفصل های این فایل شامل موارد زیر است:

فصل دوم: ادبیات موضوعی و پیشینه ی پژوهشی
۲-۱-مقدمه ۴
۲-۲. نوآوری ۶
۲-۲-۱. منابع نوآوری ۱۰
۲-۲-۲. انواع نوآوری ۱۰
۲-۲-۳. فرآیند نوآوری ۱۱
۲-۲-۴. تفاوت‌های نوآوری در بخش خصوصی و دولتی ۱۲
۲-۲-۴-۱. مشتری و بازار ۱۲
۲-۲-۴-۲. مخاطره ۱۳
۲-۲-۴-۳. محدودیت های فرآیندی ۱۳
۲-۲-۴-۴. پاسخگویی ۱۳
۲-۲-۵. روش‌های اعمال نوآوری ۱۳
۲-۲-۵-۱. ایجاد نمایندگی ۱۴
۲-۲-۵-۲. مشارکت با سایر بخشها ۱۴
۲-۲-۵-۳. یکپارچه سازی افقی ۱۴
۲-۲-۵-۴. مدیریت مالی مناسب ۱۵
۲-۲-۵-۵. احیاء خدمات دولتی ۱۵
۲-۲-۵-۶. تفویض و عدم تمرکز ۱۵
۲-۲-۵-۷. بهبود خدمات ۱۵
۲-۲-۵-۸. بهبود در سیستمها و روشها ۱۶
۲-۲-۵-۹. تغییر و کاهش مقررات ۱۶
۲-۲-۶. طبقه بندی انواع نوآوری ۱۶
۲-۲-۷. انگیزه‌های نوآوری ۱۸
۲-۲-۸. الگوهای نوآوری ۲۰
۲-۲-۹. عوامل مؤثر بر نوآوری ۲۰
۲-۲-۱۰. ساختار و نوآوری ۲۲
۲-۲-۱۱. ساختار مناسب در فرآیند نوآوری ۲۲
۲-۲-۱۲. فرهنگ سازمانی و نوآوری ۲۳
بخش دوم: سابقۀ تحقیقات مشابه ۲۵
۲-۳. پیشینۀ تحقیق ۲۶
۲-۳-۱. تحقیقات انجام شده در داخل کشور ۲۶
۲-۴-۲. تحقیقات انجام شده در خارج کشور ۳۰
منابع فارسی ۳۷
منابع لاتین: ۴۰

مقدمه

امروزه نوآوری ، از مهم‌ترین عوامل رشد اقتصادی به شمار می‌رود، نوآوری به  فضایی به‌عنوان پشتیبان کارآفرینی نیاز دارد. نوآوری تمایل بکارگیری عقاید جدید، تجربیات نو، فرآیندهای خلاق که به فرآیند‌های فنی جدید و روش‌ها و خدمات و تولیدات جدید منجر می‌گردد. شرکت‌های موفق نوآوری و فعالیت‌های بازاریابی را به طور همزمان در مسیر رسیدن به عملکرد بازار برتر هدایت می‌کنند. این مکمل بودن قابلیت نوآوری و عرضه تلاش‌های شرکت به بازار بالاترین اهمیت را دارد، در حالی که نوآوری شرکت را قادر به خلق ارزش (ایجاد بر پایه مشتری) می‌کند. بازاریابی به مصرف ارزش کمک می‌کند (مشتری دارایی ارزشمند نامشهود است و باید جایگاهش حفظ شود) و در آخر اینکه شرکت‌ها باید بنیادی کارآفرینی ایجاد کنند تا اهرم محرک اولیه عملکرد برتر مانند قابلیت‌های نوآوری و بازاریابی باشد (آکس و نگو[۱]،۲۰۰۷). خلاقیت و تولید افکار و اندیشه‌های جدید توسط مدیران و کارکنان سازمانی دارای اهمیت ویژه‌ای است و این امر در سازمان از جایگاه والایی برخوردار است. امروزه سازمان‌هایی موفق هستند و می‌توانند در دنیای پر رقابت ادامه حیات بدهند که به طور دائم افکار و اندیشه‌های جدید را در سازمان به کار می‌برند و این امر توسط مدیران و کارکنان خلاق امکان‌پذیر است (احمدپور داریانی، ۱۳۸۰).یکی از عوامل مهم مؤثر در سرعت بخشی و اثربخشی اهداف سازمان‌ها وجود نیروهای کارآمد و خلاق است. برای اینکه سازمان نسبت به موفقیت خود اطمینان حاصل کند، لازم است که اختیار تصمیم‌گیری را به دست افرادی بسپارد که به نتایج موفقیت آمیز در کارهایشان نایل می‌شوند و با متحمل شدن ریسک‌های حساب شده بیشتر در پی کسب نتیجه موفقیت آمیز هستند و برای آنان حفظ و یا ارتقای جایگاه سازمانی در درجات بعدی اهمیت قرار دارد. این ویژگی‌های یک کارآفرین موفق است که در واقع سازمان به دنبال افرادی با روحیۀ کارآفرینی باید باشد تا به اهداف مورد نظر خود برسد. امروزه بیش از هر زمان دیگری ضرورت دارد تا سازمآن‌ها از طریق دارایی‌های نامشهود خود بتوانند خود را متمایز کنند (ابوالحسنی، رنجبر و همکاران ۱۳۹۱).

نوآوری فرآیندی است که از طریق توسعۀ روش‌های جدید داد و ستد و ایجاد راهکارها، راه‌حل‌ها، محصولات وخدمات نو، ارزش افزوده و درجه از تازگی را برای سازمان، عرضه کنندگان و مشتریانش فراهم می‌آورد (مک فادزین[۲]، ۲۰۰۵). از مبانی آن می‌توان به هزینه، کیفیت، بهره‌وری، مربوط بودن، آگاهی از بازار، رقابت، و انضباط اشاره نمود (باردن[۳]،۲۰۰۸). برخی پژوهشگران با توجه به اهمیت نوآوری در بحث عملکرد سازمانی به دنبال عواملی ‌هستند که بر نوآوری تأثیر مثبت دارند و به شکلی غیرمستقیم بر عملکرد سازمانی نقش به سزایی ایفا می‌کنند. زیرا پژوهش‌های آنان نشان می‌داد که نوآوری بر عملکرد سازمان تأثیری ندارد. به بیانی دیگر ویژگی‌های سازمان‌های نوآور ارتباطی با عملکرد آن‌ها نداشت (داروچ[۴]، ۲۰۰۵ ). البته تجزیه و تحلیل عواملی که بر نوآوری تأثیر مثبت داشتند همانند رهبری و یادگیری سازمانی رابطۀ مثبتی با بهبود عملکرد داشتند (آرگون[۵]  و همکاران، ۲۰۰۷).

نوآوری: نوآوری را بستر پیروزی در کسب و کار دانسته تا مدیران در پی شناسایی سازو کار چرخه فناوری و جویبار نوآوری بتوانند به کمک انجام دگرگونی‌های ناپیوسته در سازمان به امتیازهای ناشی از آن‌ها برسند (تاشمن[۶]،۲۰۰۰).

سخت کوشی: به حالتی دلالت می‌کند که در آن فرد به نحوی مفرط و بیش از اندازه فعال و پرجنب‌ و جوش است (کسکین[۷]،۲۰۰۶).                                                  

خلق ارزش: مجموعه عملیاتی است که در یک صنعت به صورت زنجیرگونه انجام می‌گیرد تا به خلق ارزش منجر شود (لی و وانگ[۸]،۲۰۱۱).

فرصت‌ مداری: عبارت است از عامل یا وضعیتی که بر فرد تأثیر مثبت و مطلوب می‌تواند داشته باشد یا می‌تواند فرد را در انجام وظایف یا تحقق اهداف، کمک کند (ون[۹]،۲۰۰۵).

ریسک‌پذیری: تلاش برای کسب پاداش بیشتر در برابر افزایش احتمال عدم دستیابی به آن نتایج یا
حتی کسب نتایج منفی ناشی از شکست (مقیمی،۱۳۸۳)

مشتری‌گرایی: داشتن مشتریانی متنوع از نظر نیاز و از نظر تمرکز را کثرت مشتری یا مشتری‌گرایی می‌گویند (رضوانی،۱۳۸۸).

نوآوری در بکارگرفتن منابع: ارائۀ منبع فوری مزیت رقابتی از سوی سازمان که تأثیر قابل توجهی بر عملکرد کسب و کار با توجه به بهره‌وری، زمان محلی، کیفیت و انعطاف‌پذیری دارد واستفاده از منابع در جهتی که جز اهداف سازمان محسوب می‌شود، را نوآوری در بکارگرفتن منابع گویند (مقیمی،۱۳۸۳).

نوآوری میزان یا اندازه ای است که سازمان‌ها در مواردی ، مانند حوزه های کلیدی تجاری، هنگام معرفی محصولات و خدمات، و با به کارگیری تکنولوژی‌ها و تکنیک‌های اداری سعی در رهبری رقبا دارند تا پیروی از آن‌ها؛ به عبارتی پیشگامی نوآوری به تمایل مدیریت در افزایش رقابت اشاره دارد.(رضوانی ،۱۳۹۱)

۲-۲. نوآوری

نوآوری، بکارگیری ایده‌های نوین ناشی از خلاقیت[۱۰] است. در واقع  به پیاده ساختن ایدۀ ناشی از خلاقیت که بصورت یک محصول[۱۱] یا خدمت[۱۲] تازه ارائه شود، نوآوری[۱۳] گویند.

[۱].Ocass and Ngo,2011,pp.1319

[۲] .Mcfadzean

[۳] .Barden

[۴] .Darroch

[۵] .Aragon

[۶] Tashman

[۷]Keskin

[۸] Lee & Wang

[۹] Wan

[۱۰] .Creativity

[۱۱] .Product

[۱۲] .Service

[۱۳] .Innovation

در صورت بروز مشکل در دانلود مبانی نظری نوآوری و نوآوری در عملکرد با پشتیبانی تماس بگیرید.

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
  • فایل دانلود شده با فرمت zip می باشد. برای دریافت فایل (ها) اصلی خریداری شده می‌بایست فایل zip را از حالت فشرده خارج نمایید. برای راهنمایی بیشتر اینجا کلیک کنید.