بررسی نقش خصوصی سازی بر نقد شوندگی بازار سهام بورس اوراق بهادار تهران

امتیاز 5.00 ( 1 رای )

در حال بارگذاری
۲۶ خرداد ۱۳۹۹
Word
123 کیلوبایت
85 صفحه
۱۵,۰۰۰ تومان
خرید

این فایل ۸۵ صفحه ای برای بخش نظری و پیشینه تحقیق مقاله یا فصل دوم پایان نامه مرتبط با نقش خصوصی سازی بر نقد شوندگی بازار سهام بورس اوراق بهادار تهران مناسب می باشد. فرمت فایل word و docx می باشد.

فهرست مطالب:
۲-مقدمه ۱۰
۲-۱-خصوصی‌سازی، تعاریف و مفاهیم ۱۰
۲-۱-۱دلایل خصوصی‌سازی ۱۱
۲-۱-۲-اهداف خصوصی‌سازی ۱۲
۲-۱-۳-روش‌های خصوصی‌سازی ۱۳
۲-۱-۳-۱- خصوصی‌سازی همراه با واگذاری مالکیت ۱۳
۲-۱-۳-۲- خصوصی‌سازی بدون واگذاری مالکیت ۲۰
۲-۱-۴-عوامل موثر بر انتخاب روش خصوصی‌سازی ۲۱
۲-۱-۵-مروری بر تجربه خصوصی‌سازی در برخی کشور‌ها ۲۱
۲-۱-۶- خصوصی‌سازی در ایران ۲۳
۲-۱-۷- بررسی عملکرد خصوصی‌سازی در کشور از طریق بورس ۲۴
۲-۱-۷-۱عملکرد خصوصی‌سازی طی برنامه اول توسعه ۲۴
۲-۱-۷-۲-عملکرد خصوصی‌سازی طی برنامه دوم توسعه ۲۷
۲-۱-۷-۳-عملکرد خصوصی‌سازی طی برنامه سوم توسعه ۳۰
۲-۱-۷-۴-عملکرد خصوصی‌سازی طی برنامه چهارم توسعه ۳۵
۲-۲-نقد شوندگی ۴۴
۲-۲-۱-بازار‌های مالی و نقش آنها در اقتصاد ۴۵
۲- ۲- ۲- کارکرد‌های اقتصادی بازار ثانویه ۴۶
۲-۲-۳- تبیین مفهوم نقد‌شوندگی ۵۰
۲-۲-۴-معیار‌های منتخب نقد‌شوندگی ۵۵
۲-۲-۴-۱- معیار‌های مبتنی بر هزینه مبادله ۵۵
۲-۲-۴-۲- معیار‌های مبتنی بر حجم معاملات ۵۸
۲-۲-۴-۳- معیار‌های مبتنی بر قیمت ۶۲
۲-۲-۴-۳- معیار‌های مبتنی بر اثر بازار ۶۴
۲-۳-۱-پیشینه تحقیقات داخلی ۶۶
۲-۳-۲-پیشینه تحقیقات خارجی ۷۳

منابع و مآخذ


بخش کوتاهی از محتوای فایل اصلی در ادامه ارائه شده است متن کامل در فایل اصلی بعد از خرید و دانلود در دسترس است.

مقدمه

امروزه تجارب کشورهای مختلف و تحقیقات انجام شده در ایران نشان می‌دهد که مدیریت‌های دولتی و برنامه‌ریزی شده از کارایی پایینی برخوردار است(طالب نیا، محمدزاده،۸۴). در یک محیط به سرعت در حال جهانی شدن و آزاد سازی، خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی برای دولت ها یک برنامه و هدف مهم شده است. دولت ها در سراسر جهان خصوصی‌سازی را به دلایل مختلفی تجربه کرده‌اند.سازمان ملل مدعی است که بازدهی اقتصادی شرکت های دولتی مطلوب نیست.(نیکو اقبال ،۱۳۷۱)کنترل شرکت‌های دولتی انعطاف ناپذیر و وقت گیر است و مدیران شرکت‌های دولتی غالباً در محیط‌های بدون ریسک کار می کنند، انگیزه‌ای برای ایجاد تعادل در نیروی کار و تولید و بهره‌وری ندارند. برای رفع مشکلات فوق و افزایش بازدهی اقتصادی، خصوصی‌سازی را پیشنهاد می‌نمایند(مرادیان،۸۰).

تاکیدهای مکرر سازمان ملل متحد، سازمان تجارت جهانی، صندوق بین المللی پول و تلاش وسیع کشورها در این زمینه همگی بیانگر اهمیت و نقش خصوصی‌سازی در حل مشکلات اقتصادی یک کشور و تغییر جهت اقتصاد دنیا از اقتصاد دولتی به اقتصاد بازار در قالب خصوصی‌سازی و واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی می‌باشد.

 

۲-۱-خصوصی‌سازی[۱]، تعاریف و مفاهیم

اقدامات دولت ها در زمینه خصوصی کردن موسسات دولتی در سالهای اخیر بطور فزاینده ای گسترش یافته است. حداقل در بیش از ۸۳ کشور جهان خصوصی‌سازی به عنوان ابزاری در جهت متعادل نمودن عملیات موسسات دولتی استفاده شده و یا در حال استفاده می‌باشد. بطور قطع و یقین می‌توان بیان کرد که امروزه در مورد خصوصی سازی تجربیات کافی و کاملی وجود دارد که می‌توان به عنوان یک وسیله در جهت خصوصی‌سازی در سایر کشورها استفاده کرد.از خصوصی‌سازی تعاریف متعددی ارائه شده است که در زیر به برخی ازآن ها اشاره می‌کنیم:

 • خصوصی‌سازی فرایندی است که طی آن دولت در هر سطحی، امکان انتقال وظایف و تاسیسات را به بخش خصوصی بررسی نموده ودر صورت اقتضا نسبت به انتقال چنین انتقالی اقدام کند.(صغیر،۱۳۷۲)
 • “ول جانووسکی[۲] ” خصوصی‌سازی را به معنای انجام گرفتن فعالیت های اقتصادی از سوی بخش خصوصی یا انتقال مالکیت به بخش خصوصی می‌داند.(صادقیان،۱۳۸۲)
 • خصوصی‌سازی به معنی به وجود آمدن نظام اقتصادی جدید بر اساس بازار ور درنتیجه، دگرگونی و تحول در ابعاد مختلف اقتصادی می‌باشد.(کابلی زاده،۱۳۸۴)
 • ” بیس لی و لیتل چایلد[۳] ” معتقدند خصوصی‌سازی روشی است برای بهبود عملکرد فعالیت های اقتصادی از طریق افزایش نیروهای بازار، در صورتی که حداقل ۵۰ درصد سهام آن ها به بخش خصوصی واگذار شود.(قالیباف، رنجبر ، ۸۴)
 • خصوصی‌سازی جنبه مهمی از سیاست تعدیل اقتصادی است و به عنوان فرایند انتقال مالکیت بنگاه های دولتی به بخش خصوصی تعریف می‌شود. (ماهر،۷۳)

 

۲-۱-۱) دلایل خصوصی‌سازی

در یک محیط به سرعت در حال جهانی شدن و آزاد سازی، خصوصی‌سازی برای دولت‌ها یک برنامه وهدف مهم شده است و دولت ها در سراسر جهان خصوصی‌سازی را به دلایل مختلفی تجربه نموده‌اند. برخی از مهم‌ترین دلایل دولت‌ها در اجرای سیاست خصوصی‌سازی به شرح زیر است:

نارضایتی عمومی از بنگاه های دولتی به دلیل قیمت بالا و کیفیت نامناسب کالا، به خصوص کالا و خدمات تجاری و محصولات  تولیدی، در اکثر کشورها رو به افزایش است و بنگاه های دولتی ناتوان از توزیع مناسب محصولات و خدمات خود هستند. شواهد نشان می‌دهد که در اغلب کشورها بسیاری از بنگاه‌های دولتی نه تنها ناکارا و غیر بهره‌ور بوده و به افزایش منابع و درآمد دولت کمک نمی‌کنند، بلکه به دلیل جذب انواع کمک‌ها و یارانه‌ها؛ موجب افزایش هزینه‌های دولت نیز می‌گردند. عملکرد برخی از شرکت‌های دولتی در ارائه کالاها و خدمات نامطلوب به مصرف کنندگان به دلیل رقابت ضعیف یا انحصاری بودن موقعیت شرکت های مزبور، ناکارا و نامطلوب می‌باشد.

یکی از دلایل موج جدید خصوصی‌سازی در اروپا وضع مقررات جدید موافقتنامه ماستریخت است که به موجب آن باید یارانه‌های دولت به موسسات عمومی پایان پذیرفته و یا کسر بودجه و استقراض ملی بسیار محدود گردد.

برای انجام خصوصی‌سازی دلایل اقتصادی زیادی وجود دارد که مهمترین دلیل اثر سودمند رقابت است. اگر خصوصی‌سازی، رقابت بیشتری به وجود نیاورد، چندان ثمر بخش نخواهد بود. به نظر می‌رسد با در نظر گرفتن تمامی دلایل مطرح شده در اسناد و مدارک برنامه ریزی در سطح منطقه جنوب آسیا، سه دلیل عمده برای پیگیری روند خصوصی‌سازی وجود داشته‌است:

 • دموکراسی اقتصادی بیشتر از طریق افزایش مشارکت بخش خصوصی در فعالیت‌های اقتصادی
 • دست یابی به سطوح بالاتر اشتغال و رشد اقتصادی
 • کاهش کسری بودجه (کابلی زاده،۱۳۸۴)

۱- خصوصی سازی(Privatization ) کلمه ای است که حتی در ادبیات انگلیسی در دو دهه اخیر مرسوم شده است.به عنوان مثال نخستین بار این کلمه در سال ۱۹۸۳ در فرهنگ زبان انگلیسی ثبت شد.

۱.Vel Janovski

 1. Beesly and Little child

در صورت بروز مشکل در خرید یا دانلود بررسی نقش خصوصی سازی بر نقد شوندگی بازار سهام بورس اوراق بهادار تهران با آراداک تماس بگیرید.

  راهنمای خرید:
 • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
 • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
 • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
 • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
 • فایل دانلود شده با فرمت zip می باشد. برای دریافت فایل (ها) اصلی خریداری شده می‌بایست فایل zip را از حالت فشرده خارج نمایید. برای راهنمایی بیشتر اینجا کلیک کنید.