دانلود مقاله رایگان کنترل شناختی و روابط سازمانی در دانشگاه و تاثیر آن بر نگرش دانشجویان نسبت به خود و دانشگاه

از سری مقالات بروز که به صورت رایگان برای دانلود توسط آراداک ارائه شده است همین مقاله بررسی کنترل شناختی و روابط سازمانی در دانشگاه و تاثیر آن بر نگرش دانشجویان نسبت به خود و دانشگاه می باشد. تعداد صفحات ۱۱ صفحه word مشتمل بر ۲۴ رفرنس حقیقی! در انتهای این مطلب لینک دانلود مستقیم مقاله گنجانده شده است. لازم به ذکر است که مطالب و منابع کامل در متن و تصویر این مطلب نمایش داده نمی شود اما متن کامل و منابع کامل در فایل اصلی موجود است.

چکیده

هدف تحقیق حاضر بررسی کنترل شناختی و روابط سازمانی در دانشگاه و تاثیر آن بر نگرش دانشجویان نسبت به خود و دانشگاه می باشد. نتایج بررسی ها نشان داد، افکار و شناخت ها در توانایی مدیریت، تنظیم و کنترل احساس ها و هیجان ها بعد از تجربه یک رویداد استرس زا نقش بسیار مهمی دارند. لذا، آگاهی از مولفه های کنترل شناختی در میان مدیران و اساتید دانشگاه می تواند بر روابط آنان با دانشجویان موثر باشد. روابط سازمانی در میان رؤسای دانشکده ها و گروه های آموزشی وابسته به چند مؤلفه‌ى اساسی است که عبارتند از: دارا بودن چشم انداز، تمرکز بر جنبه های مثبت، احترام گذاشتن به دیگران، ایجاد وحدت، شنونده ی خوبی بودن، بهره گیری از روش های مختلف ارتباطی، با تدبیر بودن، سرمشق بودن، دارا بودن نگرش انسانی و مراقبتی نسبت به دیگران و دارا بودن تفکر استراتژیک. همچنین بررسی ها در خصوص کنترل شناختی دانشجویان نشان داد که، افراد از روش های مختلفی جهت تنظیم هیجاناتشان استفاده می کنند و یکی از متداول ترین این روش ها استفاده از راهکار های شناختی است. می توان با مدیریت روابط سازمانی مدیران، اساتید و گروه های آموزشی با دانشجویان نسبت به کاهش تنش های هیجانی در فضای آموزشی دانشگاه بر کنترل شناختی هیجان دانشجویان تاثیر مثبت گذاشت.

کلیدواژه ها: کنترل شناختی، روابط سازمانی، کنترل شناختی هیجان

مقدمه

قرن حاضر، قرن دگرگونی های بسیار است. تحولات و دگرگونی هایی که امروزه در جوامع و مخصوصا در سازمان ها رخ می دهد، تحت تأثیر عوامل مختلفی از جمله ارتباطات است. مسئله ی ارتباطات یکی از اساسی ترین مسائلی است که در سازمان های آموزشی و دانشگاهها مطرح است. یکی از انواع ارتباطات، ارتباطات سازمانی است. جایگاه بحث ارتباطات سازمانی را باید در سازماندهی جستجو کرد. ماحصل سازماندهی، ایجاد ساختار سازمان است. ساختار سازمان، روابط منظم و منطقی را که لازمه عملیات اعضای سازمان است به وجود می آورد [۱]. امروزه، محیط آموزش عالی بیش از گذشته رقابتی شده و انتظارات دانشجویان از مراکز آموزشی نیز افزایش یافته است. به همین دلیل، بسیاری از مفاهیمی که مدت هاست در دنیای کسب و کار به کار گرفته شده، مورد توجه مدیران و مسئولان دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی قرار گرفته اند. یکی از مفاهیم کسب و کار که می تواند در محیط آموزش عالی استفاده شود، مدیریت ارتباط با مشتری است که چنین نگاه مشتری مدارانه به دانشجویان، با عنوان مدیریت ارتباط با دانشجو تلقی می شود [۲]. از طرفی، عدم وجود روابط مناسب بین مدیران و اساتید دانشگاه و همچنین هرگونه تنش هیجانی در دانشگاه می تواند بر رفتار دانشجویان موثر باشد و موجب نگرش منفی نسبت به خود و فضای آموزشی را در بین دانشجویان دانشگاه بوجود آورد.

از نظر Black [3] عقاید منفی درباره خود عامل محوری در اختلال افسردگی است و نگرش های منفی بخش اصلی تغییرات خلق محسوب می شوند [۳]. از طرفی تغییر در هر کدام از بخش های مختلف عملکرد سیستم های شناختی، از قبیل؛ حافظه، توجه و هوشیاری موجب تغییر خلق می شود. بنابراین نمی توان نقش کنترل شناختی را در سازگاری افراد با وقایع استرس زای زندگی نادیده گرفت [۴]. با توجه به اهمیت روابط سازمانی درون دانشگاه و عوامل کنترل شناختی مانند هیجان کنترلی، این سوال مطرح می شود که کنترل شناختی و روابط سازمانی  در دانشگاه چه تاثیری بر نگرش دانشجویان دارد؟ هدف اصلی تحقیق خاضر رسیدن به پاسخ این سوال است.

 

 

مبانی نظری  مقاله بررسی کنترل شناختی و روابط سازمانی در دانشگاه و تاثیر آن بر نگرش دانشجویان نسبت به خود و دانشگاه

کنترل شناختی: به توانایی افراد در تنظیم محتوای شناخت با توجه کردن به اطلاعات مربوط و توجه نکردن به اطلاعات نامربوط در تکالیف حافظه کاری اشاره دارد [۵]. افراد با توانایی کنترل شناختی ضعیف در مواجهه با استرس شدید بیشتر از افراد دیگر آسیب پذیرند، زیرا این افراد کمتر قادر به تنظیم شناخت های ناخوانده هستند [۶].

هیجان کنترلی: تنظیم هیجان نقش برجسته ای در تحول و حفظ اختلالات هیجانی دارد و حیطه گسترده ای از هوشیار و ناهوشیار فیزیولوژیکی و رفتاری و فرایندهای شناختی را شامل می شود [ ۷، ۸]. تنظیم هیجان شناختی به تمام سبک های شناختی اطلاق می شود که هر فردی از آن به منظور افزایش یا کاهش و یا حفظ هیجان خود استفاده می کند [۷].

روابط سازمانی: ارتباط سازمانی، شکلی از ارتباط میان‌فردی است؛ که در آن، ارتباط، ناظر به روابط کاری کارکنان درون یک سازمان می‌باشد. این‌گونه از ارتباط، که ریشه در آموزش‌های سخنرانی برای مدیران شرکت‌ها در دهه‌ی ۱۹۲۰ دارد، در سال ۱۹۲۷ مورد توجه قرار گرفت. در آن سال “تلیسبرگر” و “دیکسون” در کارخانجات “وسترن الکتریک”، در زمینه روابط کاری بین رئیس و مرئوس، مطالعاتی انجام دادند. بعد از ایشان، بسیاری از پژوهشگران مدیریت، در این زمینه مطالعه کرده و نظریاتی را به جامعه بشری ارائه دادند؛ که از این میان می‌توان به نظرات “ردینگ” در سال ۱۹۷۲، نظرات “پرتر” و “لسنیسک” در سال ۱۹۷۸ و تحقیقات “جابلین” در ۱۹۸۵ و “کلی” در ۱۹۸۲ اشاره کرد. در سال ۱۹۷۸ “گلدهی‌بر” و سایر نویسندگان کتاب “تجزیه و تحلیل ارتباطات سازمانی” اولین تحلیل‌گری نظام‌گرایانه ارتباط سازمانی را انجام دادند. تأکید اساسی بررسی‌های فوق، عمدتاً بر چگونگی ارتباطات سازمانی، رضایت کارکنان و عملکرد سازمان بود. در دهه‌ی ۱۹۸۰ مطالعه ارتباطات سازمانی از رشدی سریع برخوردار شد و تعداد زیادی از رویکردهای متدولوژیکی و تئوریکی را شامل گردید. برخی از کوشش‌های تحقیقی که از افق‌های جدید در تحقیقات مربوط به ارتباطات سازمانی به‌شمار می‌روند عبارتند از: ۱. دیدگاه پردازش اطلاعات؛ ۲. دیدگاه بلاغی؛ ۳. دیدگاه فرهنگی؛ ۴. دیدگاه سیاسی. ارتباطات سازمانی همراه با توسعه روان‌شناسی صنعتی، روان‌شناسی اجتماعی، رفتار سازمانی و علوم اداری صورت گرفت و تئوری‌های رایج و مفاهیمی که صاحب‌نظران ارتباطات سازمانی مطرح کرده‌اند، عموماً توسط متخصصان رشته‌های مذکور شکل گرفته است [۹].

پیشینه تحقیق مقاله رایگان “بررسی کنترل شناختی و روابط سازمانی در دانشگاه و تاثیر آن بر نگرش دانشجویان نسبت به خود و دانشگاه”

در ادامه برخی از تحقیقات مرتبط با متغیرهای تحقیق حاضر که در یک دهه اخیر انجام شده اند را بررسی کرده ایم.

Linzarini و همکاران (۲۰۱۷) در تحقیق خود به بررسی Cognitive control outside of conscious awareness پرداخته اند. نتایج تحقیق آنان نشان داد، کنترل شناختی می تواند بر روی اطلاعات متضاد متعال عمل کند [۱۰].

Samimi و Shahdost (2016) در تحقیق خود به بررسی Effectiveness of Emotional Working Memory Training in Cognitive Control Ability of Adolescents With Post-Traumatic Stress Disorder پرداخته اند. نتایج تحقیق آنان نشان داد، حافظه کاری هیجانی گزینه مناسبی برای افزایش توانایی کنترل شناختی نوجوانان مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه است [۱۱].

Azuar و همکاران (۲۰۱۴) در تحقیق خود به بررسی Testing the model of caudo-rostral organization of cognitive control in the human with frontal lesions پرداخته اند، نتایج تحقیق آنان نشان داد، سه ناحیه LFC در امتداد محور Cau-rostral سه سطح کنترل متمایز وجود دارد که یکپارچگی آن برای رفتار انطباقی ضروری است [۱۲].

Wiers و همکاران  (۲۰۱۳) در تحقیق خود به بررسی Cognitive Bias Modification and Cognitive Control Training in Addiction and Related Psychopathology Mechanisms, Clinical Perspectives, and Ways Forward پرداخته اند. نتایج تحقیق آنان نشان داد، پیشرفت نظری، همراه با درک بهتر فرآیندهای شناختی پایه، برای پاسخ مناسب به انتقادات اخیر در مورد مدل های دو فرایند و بهینه سازی پارادایم های آموزشی برای استفاده در عمل بالینی ضروری است [۱۳].

Bomyea و همکاران (۲۰۱۲) در تحقیق خود به بررسی «The relationship between cognitive control and posttraumatic stress symptoms» پرداخته اند. نتایج  تحقیق آنان نشان داد، بین کنترل شناختی و علائم استرس پس از سانحه رابطه منفی وجود داشت [۱۴].

دانلود مقاله رایگان بررسی کنترل شناختی و روابط سازمانی


جهت دانلود مقاله رایگان بررسی کنترل شناختی و روابط سازمانی در دانشگاه و تاثیر آن بر نگرش دانشجویان نسبت به خود و دانشگاه بر روی لینک زیر کلیک کنید.

دانلود مقاله بررسی کنترل شناختی و روابط سازمانی در دانشگاه و تاثیر آن بر نگرش دانشجویان نسبت به خود و دانشگاه

 

686 بازدید